Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Congres 20 jaar wetgeving cliëntenraden

Kontakt der Kontinenten, Soesterberg
75 Algemeen

Details evenement

04 november 2016
13:00 uur
Kontakt der Kontinenten, Soesterberg
LSR, landelijk steunpunt (mede)zeggenschap
info@hetlsr.nl
030 293 76 64
gratis voor leden LSR; overigen 95 euro

Dit jaar is het 20 jaar geleden dat de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) in werking trad. Een goed moment om terug te kijken wat 20 jaar medezeggenschap heeft gebracht. Een goed moment ook om stil te staan bij de betekenis van de rol van medezeggenschap en de cliëntenraad in de samenleving. Het LSR organiseert daarom een congres 20 jaar Wmcz voor cliëntenraden ziekenhuizen, revalidatie en ggz.

Programma

13.00 Ontvangst

13.30 - 13.45 Introductie en videoboodschap minister Schippers van VWS

13.45 - 14.15 20 jaar Wmcz - Medezeggenschap in de praktijk
Hoe heeft het werk en invloed van de cliëntenraad zich in de loop der jaren ontwikkeld? Presentatie van de uitkomsten van het onderzoek onder cliëntenraden en bestuurders naar de praktijk van medezeggenschap.

Door Jasper Boele, directeur LSR.

14.15 - 15.00 Cliëntenraad als aanjager cliëntenparticipatie
De toenemende individualisering in de samenleving tekent zich af in discussies over collectieve medezeggenschap. Verschillende vormen van cliëntenparticipatie zouden de cliëntenraad overbodig maken. Maar is de cliëntenraad niet juist een middel om tot cliëntenparticipatie te komen?

Spreker: Jany Rademakers, bijzonder hoogleraar 'Gezondheidsvaardigheden en patiëntenparticipatie' Universiteit Maastricht en hoofd van een van de onderzoeksafdelingen van het NIVEL.

15.00 - 15.30 Pauze

15.30 - 16.15 Formele medezeggenschap - De spelregels en de rol van de scheidsrechter
Wetgeving is de basis om te komen tot een cultuur waarin medezeggenschap vanzelfsprekend is. Maar in de praktijk leidt de Wmcz nog weleens tot interpretatieverschillen. Hoe zorgen cliëntenraad en bestuurder dat ze partners in dialoog blijven in plaats van juridische contrapartners?

Spreker: Sonja de Pauw Gerlings-Döhrn, voorzitter Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV), voormalig kinderrechter en vicepresident van de rechtbank te Rotterdam.

16.15 - 17.00 Cliëntenraad als democratisch vertegenwoordigend orgaan
Cliëntenraden in de zorg zijn een symbool van emancipatie en van democratie. Zij behartigen de gemeenschappelijke belangen van cliënten en worden geacht redelijkerwijs representatief te zijn. Maar wat betekent dat eigenlijk? En namens wie treden cliëntenraden op?

Spreker: Hester van de Bovenkamp, Associate Professor en onderzoeker Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam, auteur onderzoeksrapport in opdracht ministerie VWS 'Gevarieerde medezeggenschap in zorginstellingen en bij zorgverzekeraars' (mei 2016).

17.00 Afsluiting en netwerkborrel