Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

PICA symposium “De patiënt op het juiste moment in het juiste bed: hoe doe je dat?”

VU Medisch Centrum, Amsterdam
193 Algemeen

Details evenement

02 november 2016
13:00 uur
VU Medisch Centrum, Amsterdam
PICA
pica@vumc.nl
50

PICA (Patient flow Improvement Center Amsterdam) is een kenniscentrum voor patiëntenlogistiek en het resultaat van de samenwerking tussen het VUmc en de VU. PICA richt zich op het delen (onderwijs), genereren (onderzoek) en toepassen (zorg) van kennis op het gebied van zorglogistiek. Wiskundige wetmatigheden en kwantitatieve analyse blijken het pad naar meer doelmatigheid in de zorg goed te kunnen ondersteunen. Een aantal maal per jaar organiseert PICA een symposium. Iedereen die het onderwerp interessant vindt is welkom. Dit betekent een mix van mensen uit VUmc en omliggende ziekenhuizen, van verpleegkundig hoofden, tot planners, stafadviseurs, artsen en leidinggevenden. Het eerstvolgende symposium zal plaatsvinden op woensdagmiddag 2 november met als thema “De patiënt op het juiste moment in het juiste bed: hoe doe je dat?”. Het optimaal benutten van bedden en verpleegkundigen en tegelijkertijd de kwaliteit van de zorg hoog houden is een grote uitdaging voor veel ziekenhuizen. Zowel vraag (patiënten) als aanbod (bedden met verpleegkundige zorg) zijn niet stabiel. Er is variatie in zowel instroom als zorgvraag van patiënten. Daarnaast loopt de werkdruk soms behoorlijk op. Hoe kun je vraag en aanbod op elkaar afstemmen? Hoe bereken je wat nodig is? Hoe kun je flexibel met bedden en/of medewerkers omgaan? Tijdens dit symposium gaan we in op deze vragen vanuit wiskundig perspectief en via praktijkcasussen. M. de Jong: uitdagingen en mogelijke oplossingen! Marcel de Jong is directeur van HOTflo: “”De werkelijkheid van een ziekenhuis is dynamisch en deels onvoorspelbaar. En een ziekenhuis gedraagt zich niet netjes conform de gemiddelden. Fluctuaties in de opnamen en de ligduur leiden tot variabiliteit in het beddenhuis. Alleen is variabiliteit een ‘killer’ van de beddencapaciteit en heeft tal van ongewenste effecten. Waar komt die variabiliteit eigenlijk vandaan? Hoe kunnen we het effectief beïnvloeden? En wat betekent die variabiliteit voor de benodigde beddencapaciteit en de inrichting van het beddenhuis?” Prof. dr. G. Koole: Wiskundige modellen voor beddenplanning en Simulatiespel: plan de bedden optimaal! Ger Koole is hoogleraar wiskunde aan de Vrije Universiteit: “In deze voordracht en aansluitende business game gaan we in op de afstemming tussen beddenhuis en kliniek op zowel tactisch en operationeel niveau. In het spel moeten deelnemers OK- en beddencapaciteit kiezen o.b.v. verwachte vraag en daarna worden ze bij de operationele planning (“welke operaties wijs ik af”) geconfronteerd met de consequenties van hun handelen. Deze tool is geïmplementeerd in Excel. In de voorafgaande voordracht wordt achtergrond bij dit soort planningsvraagstukken gegeven om zoveel mogelijk kennis uit de business game te halen.” Dr. P. Nanayakkara en I. Sprenkels: Acute opnameafdeling: slimme zet voor de kliniek? Prabath Nanayakkara is werkplekmanager AOA en Ivette Sprenkels is planning- en zorgcoördinator avond en nacht. Beiden werken zij in VUmc: ”Door het gebruik van een acute opnameafdeling is de patiëntenlogistiek in de kliniek van VUmc veranderd. We zullen in onze presentatie ingaan op het slim(mer) gebruiken van de bedden. Hoe doe je dat? Ook zullen we ervaringen delen van de afgelopen 3 jaar en de rol die data hierbij speelt toelichten. Tenslotte presenteren we internationale resultaten van onderzoek naar de effectiviteit van een AOA: Is een AOA een slimme zet voor de kliniek of juist niet?” M. Arlar - Ten Hove en T. Roelofs: Verandering in het beddenhuis: hoe krijg je dat voor elkaar? Maaike Arlar-Ten Hove is programmamanager en Ton Roelofs is manager zorgondersteuning. Beiden in het Isala ziekenhuis te Zwolle: “Hoe stem je inzet van verpleegkundig personeel en beschikbare bedden goed op elkaar af met behoud van kwaliteit van zorg? Dat is de vraag die ons bij Isala in Zwolle heeft bezig gehouden. Na de verhuizing in augustus 2013 liep het de maanden erna spaak in de communicatie tussen de verpleegafdelingen onderling. Het gevolg was een onevenredige werklast op de verpleegafdelingen. Een Isala breed beddenoverleg werd in het leven geroepen, wat in eerste instantie aan de behoefte voldeed, maar welke niet altijd even efficiënt was. Na een jaar hebben we met behulp van de lean-methodiek het beddenoverleg opnieuw ingericht. Sinds oktober 2015 werken we naar volle tevredenheid met de nieuwe organisatiestructuur en is continue verbeteren onze filosofie.” L. de Haan: Ervaringen in de kliniek van VUmc Leo de Haan is zorgmanager divisie II in VUmc: “Voldoende verpleegkundig personeel is een voorwaarde om de patiënt op het juiste bed op te kunnen nemen. De fluctuatie in het aantal bezette bedden op een afdeling vraagt eigenlijk om een fluctuerende bezetting van het personeel, terwijl dit al weken van tevoren vastgesteld is. Hoe kun je het personeel toch flexibeler inzetten? We delen graag de ervaringen die we in VUmc hiermee hebben opgedaan.” Aanmelden via www.vumc.nl/pica - Delen van kennis