Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Personalized Medicine en de rol van Big Data: grenzeloze mogelijkheden

Cinemec Utrecht, Utrecht
674 Algemeen

Details evenement

18 november 2016
09:00 uur
Cinemec Utrecht, Utrecht
Julius Academy, UMC Utrecht
0887569256
€ 225,-

Waarom dit congres?
Op vrijdag 18 november 2016 organiseert het UMC Utrecht Julius centrum het vierde congres over Zorg ICT met als thema: ‘Personalized Medicine en de rol van Big Data: grenzeloze mogelijkheden’. Niet alleen ervaringen van het UMC Utrecht komen aan bod maar ook die van collega-instellingen, de GGZ, juridische aspecten en het bedrijfsleven. Het is een plenair congres zonder parallelsessies, u hoeft dus niets te missen.

Kennis en behandeling van ziekte verandert snel. Er komen steeds meer aandoeningen waarvoor geen optimale behandeling voorhanden is en als er al een behandeling beschikbaar is, reageren veel patiënten niet op de behandeling of ervaren zij veel bijwerkingen. Veel van deze problemen kunnen worden verklaard door variatie in persoonlijke kenmerken.
Daarom wordt steeds meer gezocht naar behandelingen die zijn toegespitst op behoeften en kenmerken van individuele patiënten. Personalised medicine vertegenwoordigt een verandering van reactieve geneeskunde naar proactieve en preventieve gezondheidszorg. Daarvoor zijn veel data nodig van zoveel mogelijk personen in representatieve steekproeven van de bevolking. We zien dit onder meer terug in het opzetten van biobanken, next generation sequencing en de speurtocht naar mutaties om te bepalen bij welke tumor een behandeling zal aanslaan. Maar ook de moleculaire eigenschappen van de ziekte, leefstijl en andere omgevingsfactoren zijn daarvoor van belang.
Bestaande en nieuwe technologieën worden ingezet en gecombineerd voor opslag, verwerking en analyse van gestructureerde en ongestructureerde data (Big Data). De analyse van Big Data is vooral gericht op het vinden van data patronen en verbanden. Dit biedt de mogelijkheid om voorspellingen te doen over de effectiviteit van een behandeling en zo behandelingen gerichter in te zetten bij alleen die patiënten waarbij de behandeling aan zal slaan.

Personalised medicine vraagt om het juiste geneesmiddel voor de juiste variant van een aandoening. Ook de juiste dosering van medicijnen en interacties tussen verschillende medicijnen is van belang voor een optimale werking bij een individuele patiënt. Belangrijke kenmerk van personalised medicine is het streven naar optimalisatie van de gezondheidszorg. Ontwikkelingen in Personalised medicine en het gebruik van Big Data gaan snel en hebben grote gevolgen voor de arts en de patiënt. Hierover gaat dit congres.
Ingegaan zal worden op zowel klinische en technologische ontwikkelingen, als op de gevolgen van personalized medicine en het gebruik van Big Data voor de patiënt. Hierbij worden steeds toekomstige ontwikkelingen belicht, maar ook de gevolgen voor de arts en de patiënt.

• Toekomstige ontwikkelingen in personalised medicine en het gebruik van Big Data
• Gevolgen van personalised medicine voor de arts en de patient
• Klinische en technologische ontwikkelingen in diagnostiek en zorg
• Gevolgen voor de mens achter de patientLeerdoelen
 Kennisnemen van toekomstige ontwikkelingen van personalised medicine en het gebruik van Big Data.
 Kennisnemen van goede en slechte voorbeelden van personalised medicine en het werken met Big Data.
 Kennisnemen van klinische en technologische ontwikkelingen in diagnostiek en zorg.
 Vergroten van kennis over het waarborgen van privacy bij het gebruik van Big Data.
 Vergroten van kennis over juridische aspecten aan personalised medicine en het gebruik van Big Data.
 Vergroten van kennis over gevolgen van personalised medicine voor de arts en de patient.
 Gezamenlijk evalueren van de wenselijkheid van personalised medicine.
 Vergroten van het handelingsrepertoire als leidinggevende of professional bij het aansturen projecten op het gebied van personalised medicine.

Algemene informatie
Voor wie?
 Leidinggevenden van invoeringstrajecten van Zorg ICT bij Nederlandse ziekenhuizen en andere grotere instellingen in bijvoorbeeld de GGZ en ouderenzorg.
 Leiders van kleinere ICT projecten in ziekenhuizen, transmurale ICT projecten en op ICT gebaseerde zorginnovaties.
 Leidinggevenden bij patiënten-/cliënten- en familie-organisaties.
 Ervaren professionals, managers en beleidsmakers van algemene ziekenhuizen, categorale ziekenhuizen, revalidatiecentra, universitair medische centra, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en andere grotere zorgorganisaties.
 Beleidsmedewerkers en managers van ministeries, zorgverzekeraars, het College voor Zorgverzekeringen, de Nederlandse Zorgautoriteit, DBC-onderhoud en andere (semi-) overheidsinstanties.
 Beleidsmedewerkers van koepelorganisaties zoals de KNMG, ZN, LHV, Actiz en andere verenigingen.
 Onderzoekers, adviseurs en docenten op het terrein van Zorg ICT.
 Softwarebedrijven die te maken hebben met ziekenhuizen en de invoering van Zorg ICT.


Informatiemarkt
Gedurende de dag is er gelegenheid uw organisatie te presenteren op onze informatiemarkt (standruimte, foldermateriaal in congresmap, etc.). Bent u geïnteresseerd en benieuwd naar de kosten, neem dan contact op met coördinator nascholing Petra Schimmel: p.j.schimmel@umcutrecht.nl