Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Stoomcursus DBC’s voor de GGZ

Oudlaan 4, Utrecht
111 Algemeen

Details evenement

10 november 2016
09:30 uur
Oudlaan 4, Utrecht
Q-Academy
088-1020950
€ 540,-

In de GGZ is prestatiebekostiging ingevoerd. Dit betekent dat GGZ-organisaties betaald worden voor de zorgprestaties die zij leveren en dus niet meer automatisch geld ontvangen. Een goede bronregistratie is de basis, waarbij kennis van DBC’s van groot belang is. Hoe zet u nu de (vervolg)stappen? Waar zitten de knelpunten? Wat zijn de risico’s en gevolgen voor uw organisatie? Hoe zorgt u voor een juiste DBC-registratie? Voor een GGZ-instelling is het van groot belang dat medewerkers goede kennis hebben van de DBC- en activiteitenregistratie. Wat mag wel en wat mag niet in de DBC-systematiek? Q-Academy biedt de Stoomcursus DBC’s GGZ aan. Deze cursus is primair bedoeld voor (nieuwe) medewerkers die snel thuis willen zijn in de DBC-materie. Deze cursus is ook bedoeld voor medewerkers van bijvoorbeeld zorgverzekeraars of toeleveranciers aan de zorg, die meer willen weten over de DBC’s in de GGZ. De Stoomcursus is praktisch en interactief van aard en geeft u de juiste kennis en handvatten om uw taken rond de DBC’s goed uit te voeren! In kort bestek krijgt u een compleet en helder overzicht van alle facetten die te maken hebben met DBC’s in de GGZ en hun onderlinge samenhang. U kunt eigen praktijksituaties inbrengen. Voor wie is deze training bedoeld? Functionarissen in GGZ-instellingen, PAAZ-en, PUK’s en ZGP’s: behandelaars, managers, teamleiders, ondersteunende en administratieve medewerkers die betrokken zijn bij het DBC-proces. Tevens voor functionarissen uit andere branches (zorgverzekeraars, toeleveranciers aan de zorg) die meer willen weten over DBC’s in de GGZ.