Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Training Geriatrische revalidatiezorg ‘in control’

Oudlaan 4, Utrecht
127 Algemeen

Details evenement

28 november 2016
09:30 uur
Oudlaan 4, Utrecht
Q-Academy
088-1020950
€ 540,-

Sinds de overheveling van de GRZ naar de Zorgverzekeringswet in 2013 en de DBC-bekostiging in 2014, is het gebruik van accurate stuurinformatie onmisbaar om uw bedrijfsprocessen goed aan te kunnen sturen. Heeft u zelf voldoende grip op de DBC-productstructuur? Haalt u de afspraken met uw zorgverzekeraars? Bent u zeker van de betrouwbaarheid van uw schadelastberekeningen? Is er voldoende marge tussen uw kostprijzen en de tarieven van uw DBC’s? Worden zorgactiviteiten bij u juist, volledig en tijdig geregistreerd? Met andere woorden: is de GRZ bij uw zorgorganisatie ‘in control'? Maar heeft u voldoende grip op de DBC-productstructuur? Haalt u de afspraken met uw zorgverzekeraars? Is er sprake van voldoende marge tussen uw kostprijzen en de verkoopprijzen van de DBC’s? En bent u er zeker van dat alle zorgactiviteiten juist, volledig en tijdig worden geregistreerd? Met andere woorden: is de GRZ bij uw zorgorganisatie ‘in control'? Q-Academy organiseert een training specifiek voor financials (Planning & Control, financiële administratie, zorgadministratie) met als doel meer grip te krijgen op de GRZ binnen uw zorgorganisatie. De focus ligt deze dag dan ook volledig op alle financiële aspecten van de GRZ. Centraal staan vragen als: ◦ Hoe monitor ik mijn schadelastafspraken met zorgverzekeraars? ◦ Welke managementinformatie is relevant? ◦ Welke financiële risico’s bevat de GRZ? ◦ Hoe verhouden termen als schadelastjaar, boekjaar, onderhanden werk, jaarrekening en nuancering zich tot elkaar? ◦ Hoe kan ik mijn GRZ-kostprijzen effectief gebruiken? Na afloop van de training: ◦ Heeft u handvatten om op een juiste, volledige en tijdige manier te monitoren en te sturen op de GRZ. ◦ Weet u waar de financiële risico’s zitten. ◦ Weet u wanneer uw GRZ in control is. ◦ Neemt u diverse verbeterpunten en tips en trics mee naar huis. Wanneer is de GRZ ‘in control’? Voor wie is deze training bedoeld? Financials (o.a. Planning & Control, financiële administratie, zorgadministratie) die zich bezighouden met de financiële aspecten van de geriatrische revalidatiezorg. Kennis van de DBC-systematiek wordt als bekend verondersteld.