Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Training Inzichtelijk maken van maatschappelijke resultaten

Oudlaan 4, Utrecht
63 Algemeen

Details evenement

29 november 2016
09:30 uur
Oudlaan 4, Utrecht
Q-Academy
088-1020950
€ 475,-

Het zorg- en welzijnslandschap verandert en zal dit de komende jaren blijven doen. De toegevoegde waarde van uw dienstverlening krijgt steeds meer een prominentere rol in de maatschappij. Daarnaast heeft u te maken met nieuwe en andere financiers, met andere financieringsstromen en samenwerkingsrelaties. Uw stakeholders stellen andere doelen en willen inzicht in resultaten en effecten van zorg en welzijn. Met het inzichtelijk maken van financiële resultaten bent u bekend. Maar hoe maakt u uw resultaten op cliëntniveau en maatschappelijk niveau inzichtelijk? En waarom is dit juist nu zo belangrijk? Een mooie manier om resultaten inzichtelijk te maken is de maatschappelijke Business Case (mBC). Dit is een gestructureerde kosten-baten afweging, waarin het economische én maatschappelijke nut van een organisatie samenkomen. De maatschappelijke Business Case laat zien wat de meerwaarde is van uw dienstverlening, voor de klant en de maatschappij. Belangrijke onderdelen zijn: 1) het klantperspectief, 2) het business model, 3) de organisatorische case en 4) de maatschappelijke case. Q-Academy en Participe Advies organiseren de nieuwe training ‘Inzichtelijk maken van maatschappelijke resultaten’. Deze training is primair bedoeld voor (zorg)managers, beleidsmedewerkers en communicatieadviseurs die de resultaten van hun organisatie inzichtelijk willen maken voor hun financiers, samenwerkingspartners, stakeholders of interne doeleinden. De training is praktisch en interactief van aard en geeft u de juiste kennis en handvatten om een maatschappelijke Business Case voor uw organisatie op te stellen. We werken aan de hand van formats. Daarnaast gaan we in op mogelijke knelpunten en verbeterpunten voor uw dienstverlening. Uiteraard kunt u eigen vraagstukken inbrengen. U gaat met een plan van aanpak naar huis! Na afloop van de training: ◦ Heeft u inzicht in nut, noodzaak en doelen van de maatschappelijke Business Case. ◦ Heeft u inzicht in de onderdelen van de maatschappelijke Business Case. ◦ Heeft u handvatten om de maatschappelijke Business Case op te stellen voor uw organisatie. ◦ Weet u hoe u de maatschappelijke Business Case kan inzetten voor uw organisatie. ◦ Weet u waar knelpunten en verbeterpunten voor uw dienstverlening liggen. Voor wie is deze training bedoeld? (Zorg)managers, beleidsmedewerkers en communicatieadviseurs van organisaties in de langdurige zorg en jeugd, welzijnsorganisaties en gemeenten.