Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Training Vormgeven aan het nieuwe kwaliteitsdenken

Oudlaan 4, Utrecht
104 Algemeen

Details evenement

10 november 2016
09:30 uur
Oudlaan 4, Utrecht
Q-Academy
088-1020950
€ 440,- per persoon (Q-Academy is vrijgesteld van btw). Deze investering is inclusief lesmateriaal.

“Wat is HKZ toch bureaucratisch!” Of: “Ons kwaliteitssysteem barst uit zijn voegen van de protocollen, documenten en procedures… Wat in ons handboek staat beschreven, staat ver af van wat wij dagelijks doen en waar het écht om gaat. Wij hebben de behoefte ons kwaliteitsbeleid toe te spitsen op de zorg, het contact tussen zorgprofessional en cliënt. Wij willen kwaliteitsmanagement terugbrengen naar het primair proces, daar waar kwaliteit geleverd wordt.” Het klinkt vanzelfsprekend, maar is voor veel zorgorganisaties echt een grote uitdaging. Herkent u zich in (één van) deze veelgehoorde uitspraken en bent u ook op zoek naar hoe u het kwaliteitsmanagement binnen uw organisatie opnieuw vorm kunt geven? De zorg verandert. Met de grootschalige hervormingen moeten we meer met minder doen, wat vraagt om ‘anders met minder’. Dus juist nu is een goed moment eens kritisch te kijken naar hoe ‘kwaliteit’ weer van deze tijd gemaakt kan worden. Niet het systeem, de protocollen en handboeken leidend laten zijn maar de zorgprofessionals in het primair proces. Daar waar het gebeurt! Q-Academy organiseert de inspiratietraining ‘Vormgeven aan het nieuwe kwaliteitsdenken’, waarin u leert op een andere wijze naar kwaliteitsmanagement en de invulling daarvan te kijken. U leert hoe u uw visie op kwaliteit herijkt en daaruit uw beleid opstelt, uw processen inricht, uw mensen meeneemt en de juiste kwaliteitsinstrumenten kiest. Centraal staan vragen als: ◦Wat is kwalitatief goede zorg in deze tijd? ◦Wanneer leveren we kwaliteit? ◦Hoe zet u de kwaliteit van zorg centraal i.p.v. het kwaliteitssysteem of de norm? ◦Welke handvatten zijn er om dit kwaliteitsdenken vanuit de missie & visie van de organisatie vorm te geven? ◦Hoe zet u zorgprofessionals centraal en krijgt u het kwaliteitsbewustzijn daar waar het hoort: dus bij iedereen? ◦Hoe maakt u bestaande kwaliteitsinstrumenten ondersteunend en faciliterend aan kwaliteit van zorg? ◦Hoe verhoudt het nieuwe kwaliteitsdenken zich tot de bestaande normen? Tijdens de training ontvangt u het receptenboek 'De Kwaliteitskeuken'. In dit boek vindt u inspirerende "recepten' voor hernieuwing van kwaliteitszorg. Na afloop van de training: ◦Heeft u zich een beeld gevormd over het nieuwe kwaliteitsdenken en de rol van zorgprofessionals hierin. ◦Heeft u handvatten hoe u de vertaalslag naar uw eigen organisatie kunt maken vanuit de missie & visie. ◦Heeft u inzicht in hoe u bestaande kwaliteitsinstrumenten daadwerkelijk ondersteunend kunt inzetten om kwaliteit van zorg te beoordelen en verder te verbeteren. Voor wie is deze training bedoeld? Voor medewerkers uit alle sectoren van de zorg: kwaliteitsmanagers, kwaliteitsadviseurs, beleidsmedewerkers, zorgmanagers, teamleiders, etc.