Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Ondervoeding bij Ouderen

Aristo, Utrecht
165 Algemeen

Details evenement

21 december 2016
10:00 uur
Aristo, Utrecht
Leids Congres Bureau
071-5148203
355

LANDELIJKE STUDIEDAG

'ONDERVOEDING BIJ OUDEREN'

Woensdag 21 december 2016 Aristo Utrecht

‘Ondervoeding bij ouderen onderschat’ (Canan Ziylan, Wageningen UR)
‘Beter onderzoek nodig om aanpak van ondervoeding te onderbouwen’ (Gezondheidsraad)
‘Interventies om ouderen beter te laten eten sluiten niet goed aan bij leefsituatie’ (RIVM)
‘Er moet gekeken worden naar versterking van samenwerking binnen de gehele zorgketen, waarbij goede communicatie over de voedingstoestand en duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden cruciaal is’ (kamerbrief 23.5.16)

Een groot percentage ouderen, zowel thuis als in zorginstellingen, is ondervoed (tot 25%). De gevolgen van ondervoeding zijn ingrijpend. Verbetering van de voedingstoestand van ouderen leidt tot betere zelfredzaamheid, kwaliteit van leven en sneller herstel bij ziekte. Stappen in bewustwording, signalering en samenwerking zijn hard nodig. Tijdens deze studiedag hoort u welke antwoorden we al hebben en nog zoeken, waar knelpunten en mogelijke oplossingen zitten en u krijgt praktische tips.

Doelgroep
Eerstelijns-, thuiszorg- en intramurale zorginstellingen: (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, POH, geriaters, paramedici (diëtisten, fysiotherapeuten), voedingsassistenten en ieder ander met interesse voor ouderen en voeding

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen. Informatie over toekenning punten volgt z.s.m.
Neemt u tijdig contact met ons op als u in aanmerking wilt komen voor accreditatie van een aanvullende vereniging, zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen.