Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Stoomcursus Horizontaal Toezicht

Oudlaan 4, Utrecht
87 Algemeen

Details evenement

08 december 2016
13:00 uur
Oudlaan 4, Utrecht
Q-Academy
088-1020950
€ 275,- per persoon (Q-Academy is vrijgesteld van btw). Deze investering is inclusief lesmateriaal.

Er wordt veel aandacht besteed aan de rechtmatigheid van declaraties in de zorg. De huidige systematiek is complex en er zitten veel risico’s in het registratieproces. Deze complexe regels, inefficiënte controles en onzekere omzet waren aanleiding voor de eerste gesprekken over horizontaal toezicht. Met als doel: geen controles en herstelwerk achteraf, maar duidelijke afspraken met de zorgverzekeraar over processen, gebaseerd op wederzijds vertrouwen. De NZa vindt deze ontwikkeling positief, omdat dit de administratieve lasten kan verminderen en tijd (en dus geld) kan besparen. Bovendien vindt de NZa het positief dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders zelf hun verantwoordelijkheid nemen voor correct declareren van zorg. Horizontaal toezicht gaat over de beheersing van registratie- en declaratieprocessen. Zorgorganisaties en zorgverzekeraars maken samen afspraken over de inrichting van interne systemen, processen en beheersmaatregelen om foute zorgnota’s te voorkomen. Voor u dus van groot belang om inzicht te hebben in de risico’s binnen uw registratie- en declaratieprocessen en de (werking van) bijbehorende beheersmaatregelen. De volgende vragen zijn aan de orde: ◦Hoe krijgt u inzicht in de risico’s en de werking van uw beheersmaatregelen? ◦Welke verbeteracties zet u uit en hoe monitort u uw processen? ◦Hoe belegt u de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden? Q-Academy organiseert een praktische en interactieve cursus waarin alle relevante aspecten aan de orde komen die met horizontaal toezicht te maken hebben. Er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen. U leert wat horizontaal toezicht is en waarom het van toegevoegde waarde kan zijn voor uw organisatie. We bespreken welke stappen u moet nemen om tot horizontaal toezicht te komen. U krijgt inzicht in de inrichting van de three lines of defence. Daarnaast komen het analyseren van de risico’s in processen en het opstellen van verbetermaatregelen uitgebreid aan de orde. Tot slot bespreken we hoe u de werking van de beheersmaatregelen kunt monitoren. Na afloop van de training: ◦ Weet u wat horizontaal toezicht is en wat dit betekent voor uw organisatie; ◦ Weet u welke werkzaamheden u te wachten staan; ◦ Weet u welke partijen hierbij betrokken moeten zijn; ◦ Weet u hoe u de risico’s in uw registratie en declaratieprocessen in kaart kan brengen; ◦ Heeft u praktische handvatten om te starten met het inrichten van een beheersmodel. Voor wie is deze training bedoeld? Hoofden en medewerkers Zorgadministratie, hoofden en medewerkers Planning & Control, AO en IC-medewerkers en verder iedereen die meer wil weten over horizontaal toezicht en de gevolgen daarvan.