Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Verdiepingstraining DOT

Oudlaan 4, Utrecht
75 Algemeen

Details evenement

06 december 2016
09:30 uur
Oudlaan 4, Utrecht
Q-Academy
088-1020950
€ 540,- per persoon (Q-Academy is vrijgesteld van btw). NVMA-leden ontvangen € 50,- korting. Deze investering is inclusief lesmateriaal.

Vanaf 2012 is DOT ingevoerd en registreert en factureert uw ziekenhuis DBC-zorgproducten. De gevolgen van DOT zijn en blijven groot! Waar zitten de knelpunten? Hoe zorgt u dat uw registratie juist, volledig en tijdig is? Wat zijn de financiële risico’s en gevolgen voor uw organisatie en hoe houdt u deze beheersbaar? Hoe speelt u in op de DOT-systematiek? Q-Academy organiseert in samenwerking met de NVMA de ‘Verdiepingstraining DOT’. Deze training gaat een stap verder dan de basistraining. Naast dat er uitgebreider ingegaan wordt op een juiste, volledige en tijdige registratie, komen ook de gevolgen en risico’s van DOT voor uw organisatie aan bod. Daarnaast wordt de relatie gelegd met een groot aantal andere aanverwante onderwerpen, zoals administratieve organisatie, interne controle, kostprijzen, begrotingen en doorlooptijdverkorting. De Verdiepingstraining DOT is praktisch en interactief van aard! U kunt eigen praktijksituaties inbrengen. Na afloop van de training: ◦ Heeft u inzicht in de gevolgen en de financiële risico’s van DOT. ◦ Heeft u inzicht in de voorwaarden en gevolgen van juiste, tijdige en volledige registratie. ◦ Heeft u inzicht in het belang van de inrichting van uw administratieve organisatie in relatie tot DOT. ◦ Heeft u praktische handvatten om de interne controle aan te laten sluiten op DOT. ◦ Kunt u met DOT werken in relatie tot kostprijzen en begrotingen. ◦ Kunt u aangeven welke managementinformatie vereist is om te kunnen sturen met DOT. ◦ Kent u de kansen en risico’s voor het onderhandelen over het B-segment. ◦ Bent u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van DOT (doorloop-tijdverkorting, ICD-10, taakherschikking, integrale tarieven). Voor wie is deze training bedoeld? Medewerkers in de ziekenhuiszorg die te maken hebben met DOT. Deze medewerkers hebben een functie die raakvlakken heeft met de AO/IC (IC-functionarissen, medewerkers AO/IC), DBC- consulenten, DBC-coördinatoren, DBC-medewerkers, DOT-projectleiders, hoofden zorgadministratie, zorgadministrateurs, financiële beleidsmedewerkers. Een goede basiskennis van DOT is bij deze training vereist.