Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Zicht en grip op zorgmijders

Seats2Meet , Utrecht
434 Algemeen

Details evenement

08 december 2016
13:00 uur
Seats2Meet , Utrecht
ZorgvoorKennis en AICOM
06-36101048
150

Zorgmijders zijn “Sociaal kwetsbare mensen die vanuit de optiek van professionele hulpverleners niet de zorg krijgen die zij nodig hebben om zich in de samenleving te handhaven en geen op de reguliere hulpverlening passende vraag hebben en lijden aan ernstige en langdurige psychische problematiek”’ (Inspectie voor de Gezondheidszorg).

Bij ouderen gaat het vaak om (zelf)verwaarlozing en bij dementerenden gaat het om schaamte en gebrek aan inzicht bij dementerenden zelf en haar/zijn omgeving. Het gaat erom dat mensen er niet of nog niet open voor staan om hulp bij de begeleiding van hun dementerende partner toe te laten.

Kenmerken van zorgmijders:

• Lastig bereikbaar

• Vaak meervoudige problematiek

• Veelal in een achterstandssituatie

• Verminderd zelfredzaam

• Krijgen niet de zorg om zelfredzaam te blijven

• Krijgen soms ongevraagd bemoeizorg

Bij bemoeizorg zijn het verkrijgen van een goede relatie met de zorgmijder en de inzet van motiverende gespreksvoering essentieel om de zorgmijder te motiveren tot accepteren van hulp.

Het minisymposium is erop gericht om meer grip te krijgen op de zorgmijder. Hoe kan deze in een vroegtijdig stadium worden herkend, wat zijn de ervaringen met bemoeizorg binnen binnen de GGZ en wat kan er geleerd worden van succesvolle initiatieven?

Programma

13.00 Ontvangst

13.15 Opening en introductie van het doel van de middag en de sprekers

13.30 – 14.15 Zicht op de zorgmijder en zijn gedrag. In gesprek met Gert Schout.

Gert Schout is op verschillende plaatsen in Nederland betrokken geweest bij het opzetten, trainen en evalueren van lokale zorgnetwerken in de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz). Hij schreef boeken en publiceerde in verschillende vakbladen over onderwerpen die te maken hebben met de zorg voor sociaal kwetsbare mensen. In 2007 promoveerde hij bij de Rijksuniversiteit Groningen op een onderzoek naar de wisselwerking tussen zorgvermijding en zorgverlamming.

14.15 - 15.00 Van Data naar Grip. In gesprek met Peter Weyers.

In 2020 zijn burgers in staat om zelf te bepalen welke dienstverlening ze nodig hebben en weten ze waar ze die kunnen krijgen. Ze overleggen met de professionals hoe ze de beschikbare middelen in kunnen zetten, welke diensten uit de eigen sociale omgeving kunnen worden betrokken en wat er van professionals en organisaties wordt verwacht. De resources die de corporaties en welzijn- en zorgaanbieders beschikbaar hebben, worden op wijkniveau in samenhang ingezet.

15.00 – 15.15 Pauze

15.15 – 16.00 Zorgmijders in het sociaal domein. In gesprek met Bemoeizorg Tilburg,

Het Team Bemoeizorg komt met de ‘zorgwekkende zorgmijders’ in contact door ze in hun eigen leefomgeving op te zoeken en vertrouwen op te bouwen. De bedoeling is om de zorgmijder te motiveren voor hulp en toe te leiden naar passende hulpvormen. Daarmee aanvaardbare leefsituatie voor zowel de cliënten als de mensen in hun omgeving, zoals familie en buurtbewoners. Het kenmerkende van Team Bemoeizorg is dat de medewerkers naar de aangemelde personen toe gaan en door hun expertise en informele aanpak in staat zijn om contact te leggen en vertrouwen op te bouwen. Dit is bijzonder omdat zorgmijders veelal wantrouwend zijn en geen contact willen met hulpverleningsorganisaties. Of ze zijn niet in staat om de juiste vorm van hulp te vinden.

16.00 - 16.30 Interactief gesprek tussen alle sprekers met de deelnemers

16.15 - 17.00 Napraten met elkaar en een drankje