Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Workshop Cliëntenraad Ziekenhuis bij kwaliteit- en patiëntveiligheid

Albert Schweizer Ziekenhuis , Dordrecht
104 Algemeen

Details evenement

09 februari 2016
13:00 uur
Albert Schweizer Ziekenhuis , Dordrecht
NCZ
info@ncz.nl
0651222505
€ 90 voor leden / € 112,50 voor niet leden

Workshop Cliëntenraad Ziekenhuis bij kwaliteit- en patiëntveiligheid

De basis:
Ziekenhuizen zijn complexe organisaties. Voor een cliëntenraad kan het erg lastig zijn om een goede positie te kiezen. Waar bemoeit een cliëntenraad zich mee? Hoe kan zij gebruik maken van de kwaliteits- en veiligheidssystemen om informatie te verkrijgen die haar iets zegt over de kwaliteit en veiligheid in het ziekenhuis?

Wat is een kwaliteitssysteem of veiligheidsmanagementsysteem?
Welke plaats neemt de patiënt in binnen deze systemen?
Op welke wijze kan de cliëntenraad de patiënt vertegenwoordigen?
Welke informatie kan de cliëntenraad halen uit een kwaliteits- of veiligheidsmanagementsysteem
In deze workshop gaan we dieper in op ‘Kwaliteit en veiligheid van Zorg.’ Wat is het verschil tussen kwaliteit en veiligheid? Wat is kwaliteit vanuit cliëntenperspectief? Hoe wordt vorm gegeven aan patiëntparticipatie? Hoe komt u aan informatie over kwaliteit en veiligheid? Hoe werkt het ziekenhuis aan verbetering? Deze en andere vragen / verdiepingen op het onderwerp staan centraal en ter discussie in deze workshop.

Voor wie:                                                                                          
(Beginnende) leden van (centrale) cliëntenraden van ziekenhuizen en expertise klinieken, Ambtelijk secretarissen en/of ondersteuners van (Centrale) Cliëntenraden van ziekenhuizen/klinieken, andere belangstellenden.

Uw trainer:                                                                                                   
Richard Raaphorst

Resultaat:
Aan het eind van de workshop heeft u kennis van verschillende systemen en instrumenten die met kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid te maken hebben. U heeft nagedacht over de positionering van de cliëntenraad ten behoeve van het creëren van toegevoegde waarde voor de patiënt en het ziekenhuis ten aanzien van kwaliteit- en veiligheid van zorg. U leert ontdekken hoe de patiënt centraal kan staan binnen kwaliteits- en veiligheidssystemen

Datum/tijdstip:
9 februari van 13.00 – 16.00 uur

Locatie workshop:
Albert Schweizer Ziekenhuis Dordrecht, details volgen

Prijs:                                                                                                                        
€ 90,- voor NCZ-leden en € 112,50 voor niet-leden

Inschrijven:
U kunt zich inschrijven via de website of aanmelden door een mail o.v.v. Workshop ‘kwaliteit-patiëntveiligheid’ met uw naam, de naam van de organisatie en het factuuradres te sturen naar: info@ncz.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marika Biacsics: 0651222505