Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Workshop Cliëntenraad en WKKGZ

De Creatieve Cooperatie , Zwolle
252 Algemeen

Details evenement

08 februari 2016
10:00 uur
De Creatieve Cooperatie , Zwolle
NCZ
info@ncz.nl
0651222505
€ 90 voor leden / € 112,50 voor niet leden

Workshop Cliëntenraad en WKKGZ

De Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg is dinsdag 6 oktober bij stemming door de eerste kamer aangenomen.

De basis:
Deze Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg biedt KANSEN aan cliënten/patiënten en instellingen op verbetering van zorg! En deze wet geeft ruimte aan cliënten/patiënten om hun verhaal te doen. Over wat er naar hun mening niet goed ging in de zorg en hoe de zorg kan verbeteren. Zorg instellingen worden hierdoor gestimuleerd maximaal te luisteren en hiervan te leren.
De voordelen van de WKKGZ voor cliënten/patiënten:
– laagdrempelige klachtopvang, bemiddeling en afhandeling
– snelle behandeling van klachten
– waarborg voor onafhankelijke behandeling door een klachtenfunctionaris
– meer toezicht op aannamebeleid van zorgverleners
– meer transparantie over fouten
Welke kansen biedt dit voor cliëntenraden?
-Hoe kunnen klachtenfunctionarissen en cliëntenraden elkaar versterken?
-Wat moet anders geformaliseerd worden?
-Welke kansen biedt dit aan cliënten/patiënten?
-welke kansen biedt dit aan instellingen?
-Wat is de rol van de onafhankelijke klachtenfunctionaris.
Deze en meer vragen komen aan de orde in de workshop

Voor wie:
(Beginnende) leden van (centrale) cliëntenraden of andere medezeggenschapsorganen in en om de zorg.
Ambtelijk secretarissen of ondersteuners van een medezeggenschapsraden, klachtenfunctionarissen, managers, bestuurders in de zorg.

Uw trainer:
Ellen Wierda: Ellen werkt aan Advies en Ontwikkeling voor Quasir B.V. www.quasir.nl

Resultaat:
Aan het eind van de workshop:
-Bent u op de hoogte van de veranderingen die de WKKGZ met zich meebrengt ten aanzien van het omgaan met klachten in de zorg.
-Heeft u handvatten gekregen om samen te werken met de klachtenfunctionaris.
-Bent u geïnspireerd over ‘de kracht van de klacht.’

Datum/tijdstip:
Maandag 8 februari van 10.00 – 13.00 uur.

Locatie workshop:
De Creatieve Coöperatie, Esdoornstraat 3, 8021 WB, Zwolle.
Telefoon: 038  760 0 380

Er is gratis parkeerruimte achter het gebouw.

Prijs:
€ 90,00 voor NCZ-leden en € 112,50 voor niet-leden.

Inschrijven:
U kunt zich inschrijven via deze website of aanmelden door een mail o.v.v. Workshop ‘clientenraad en klachten’ met uw naam, de naam van de organisatie en het factuuradres te sturen naar: info@ncz.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marika Biacsics: 0651222505