Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Workshop: Hoogwaardige en duurzame (zorg)huisvesting realiseren via Best Value

Actiz Utrecht (o.v.b.), Utrecht
183 Algemeen, BSL/Zorgvisie

Details evenement

26 februari 2016
12:30 uur
Actiz Utrecht (o.v.b.), Utrecht
PPS Netwerk Nederland
030-3039760
gratis

Regionale opdrachtgevers zoals gemeenten en zorginstellingen kijken steeds vaker naar nieuwe vormen van samenwerken met de markt voor de nieuwbouw of renovatie van regionale bouwprojecten. Innovatie, duurzaamheid, professioneel opdrachtgeverschap en prestatieafspraken worden steeds belangrijker voor opdrachtgevers, dan alleen focus op laagste prijs, om toekomstbestendige en comfortabele huisvesting te realiseren.

Best Value oftewel prestatie-inkoop is een aanpak waar de meeste waarde voor de laagste prijs centraal staat. De opdrachtgever is hierbij op zoek naar de beste partij die de opdracht kan uitvoeren en vervult de rol van regisseur i.p.v. uitvoerende partij. Dat betekent meer loslaten van niet-kerntaken en meer focus op het functioneel uitvragen van de opgave. Best Value is een instrument om projectdoelstellingen te realiseren, meer kwaliteit te genereren en geeft handvatten om het project risico-gestuurd vanaf voorbereiding, aanbesteding tot en met uitvoering goed te managen. Eventueel toekomstig meerwerk, vertraging etc. kunnen hierdoor zoveel mogelijk worden voorkomen.

De aanpak vergt wel een andere invulling van de rol van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer. Essentieel hiervoor is om de (aanbestedingstechnische) kennis en kunde hierover in huis te halen.

Op 26 februari 2016 (12.30-15.30 inclusief lunch) organiseert PPS Netwerk Nederland i.s.m. Het NIC en Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn een verdiepingssessie Best Value in Utrecht (locatie n.n.b.). waar wij ingaan op 2 fasen:
1) voorbereiding- en aanbestedingsfase
2) bouw- en realisatiefase

Voor deze sessie kiezen wij weer bewust voor een kleinere setting (maximaal 12) zodat u de mogelijkheid heeft om eigen vragen en praktijkcases in te brengen. Als u interesse heeft de Best Value (on)mogelijkheden van uw eigen casus inzichtelijk te krijgen (of anderzijds concrete vragen beantwoord te krijgen), dan heeft u de mogelijkgheid hiervoor. De ervaring is dat zorginstellingen dit als zeer prettig ervaren.

U kunt zich gratis aanmelden door een email te sturen naar laura.vellekoop@ppsnetwerk.nl of via bovenstaande aanmeld-button.