Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Workshop WMCZ en Verhuur

De Creatieve Cooperatie , Zwolle
98 Algemeen

Details evenement

17 februari 2016
13:00 uur
De Creatieve Cooperatie , Zwolle
NCZ
http://ncz.nl
info@ncz.nl
0651222505
€ 60 voor leden € 75 voor niet leden

WMCZ en Verhuur

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)vormt (nog) de wettelijke basis voor medezeggenschap en overleg van de cliëntenraden. De WMCZ beschrijft onder andere de regels voor de samenstelling van de cliëntenraad en de manier van overleg tussen de bestuurder en de raad. De wet geeft ook aan bij welke beslissingen de cliëntenraad in elk geval betrokken moet worden en op welke terreinen de cliëntenraad ongevraagd advies kan uitbrengen.

Tijdens deze workshop bespreken we de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. U maakt kennis met de rechten en plichten van de cliëntenraad. Daarbij is aandacht voor de algemene bevoegdheden en de specifieke bevoegdheden. Ook kijken we naar de procedures uit de wet en de bijbehorende beroepsmogelijkheden.

We leggen de relatie tussen de WMCZ en de huurders. Bij steeds meer verzorgings- en verpleeghuizen is sprake van verhuur. Huurders hebben eveneens inspraak op een aantal besluiten. Dat is geregeld in de ‘Wet op het overleg huurders – verhuurder’. Daarin staat onder andere dat er een huurderscommissie moet worden ingesteld. In de cursus kijken we hoe deze twee wetten en hoe deze twee medezeggenschapsorganen (de cliëntenraad en de huurderscommissie) zich tot elkaar verhouden. Waar kun je samenwerken en waar niet.

We kijken tevens naar de actuele stand van zaken bij de vernieuwing van de WMCZ.

In de workshop wordt steeds een relatie met uw praktijk gelegd. Wij nodigen u uit om vooral uw eigen vragen en problemen in te brengen.

 Voor wie:    

(Beginnende) leden van (centrale) cliëntenraden, DB,  Ambtelijk secretarissen, cliëntenraad-ondersteuners, or-leden, klachtenfunctionarissen, managers/bestuurders in de zorg

 Uw trainer:    

Hans van Dinteren (www.vandinterenconsultancy.nl)

 Datum/tijdstip:

17 februari van 13.00 – 15.00 uur. Vanaf 13.00 uur staat de koffie klaar.

Locatie workshop:

De Creatieve Coöperatie, Esdoornstraat 3, 8021 WB, Zwolle.
Telefoon: 038  760 0 380

Er is gratis parkeerruimte achter het gebouw.


Prijs:  

€ 60,- voor NCZ leden en € 75,- voor niet-leden.

Inschrijven:

U kunt zich aanmelden via de website of door een mail te sturen naar: info@ncz.nl

Vermeld in de mail a.u.b.:

De naam van de workshop (WMCZ en Verhuur)
Uw naam
Uw functie
De organisatie waarvoor u actief bent
De sector (welzijn, eerstelijns, ziekenhuis, VVT) waarin de organisatie zich bevindt
Indien van toepassing de locatie waarvoor u actief bent
Een factuuradres
Indien van toepassing een kostenplaats of kostenvermelding
Meer informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marika Biacsics: 0651222505