Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Doorontwikkelen van zorg- en revalidatiepaden in de geriatrische revalidatiezorg

t/m 14-04-2016 - Oudlaan 4, Utrecht
147 Algemeen

Details evenement

31 maart - 14 april 2016
09:30 uur
Oudlaan 4, Utrecht
Q-Academy
026-3830565
875

Afgelopen jaren is uw organisatie druk bezig geweest met het ontwikkelen van zorg- of revalidatiepaden voor specifieke doelgroepen in de GRZ. Helaas hoor je vaak “zorgpaden zijn papieren tijgers, die in de kast blijven liggen”. Als vervolg op de introductietraining Zorgpaden in de GRZ, biedt Q-Academy nu een vervolgtraining die dieper ingaat op het evalueren en doorontwikkelen van zorgpaden. Doorontwikkelen betekent in dit geval: bestaande zorgpaden optimaliseren en hier daadwerkelijk mee gaan werken!

Deze tweedaagse training is gericht op de (door)ontwikkeling van zorgpaden in het primaire proces. Concrete voorbeelden als werken met verschillende behandelmodules, het aanpassen van het cliëntendossier, het behandelplan en de MDO-structuur komen aan de orde. Vanuit jarenlange ervaring met zorgpaden in ziekenhuizen, GGZ-instellingen en revalidatiecentra delen wij diverse tips en valkuilen met u. De training is praktisch en interactief van aard. Vanuit de theorie gaat u direct aan de slag met oefeningen en cases. Daarnaast kunt u ook eigen praktijksituaties inbrengen. Q-Academy sluit aan bij de internationaal ontwikkelde kennis en methoden rond zorgpaden zoals deze door de European Pathway Association zijn ontwikkeld. Dit betekent dat wij zorgpaden zien als een ‘complexe interventie’ (zeven-fasenmodel).

Centraal staan vragen als:
Welk(e) doel(en) wilt u bereiken met uw zorgpad? In hoeverre zijn deze doelen al zichtbaar in de praktijk?
Hoe analyseert en optimaliseert u zorgpaden binnen uw organisatie? Wie betrekt u daarbij en waarom? Welke stappen kunt u nemen?
Hoe gaat u om met (cultuur)verschillen tussen teams of locaties?
Welke praktische veranderingen zorgen ervoor dat de behandeling van uw cliënt verloopt volgens het zorgpad?
Wanneer is de implementatie van zorgpaden geslaagd en hoe houdt u deze ‘levend’?
Hoe kunt u de DBC-financiering koppelen aan de zorgpaden of vice versa?

Maatwerk: deze training is ook geschikt voor incompany doeleinden. Wij maken het programma op maat naar de situatie in uw organisatie.

Kijk voor meer informatie en inschrijven op: https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/doorontwikkelen-van-zorg-en-revalidatiepaden-in-de-geriatrische-revalidatiezorg