Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Expert Mammadiagnostiek

t/m 16-06-2016 - Bijdorplaan 15, 2015 CE Haarlem, Haarlem
258 Algemeen

Details evenement

31 maart - 16 juni 2016
10:15 uur
Bijdorplaan 15, 2015 CE Haarlem, Haarlem
Hogeschool Inholland Haarlem
06 2111 5507
3895,-

Word expert in mammadiagnostiek!                         
U bent nauw betrokken bij de radiologische mammadiagnostiek en wilt een expert zijn op dit gebied. U zoekt een praktijkgerichte opleiding om uw kennis en vaardigheden te vergroten. De opleiding Expert mammadiagnostiek is een hele praktische opleiding die uw expertise vergroot! De opleiding bestaat uit 12 bijeenkomsten, vanaf 31 maart 2016.

Doelgroep
De opleiding is bestemd voor radiologisch laboranten en MBB’ers werkzaam binnen een ziekenhuis of in een screeningsunit bevolkingsonderzoek borstkanker. Het is essentieel dat u zich bezighoudt met radiologisch mammografieonderzoek. Een vooropleiding op minimaal hbo-niveau, of gelijkwaardig, is vereist. Bovendien is het vereist om tijdens de opleiding minimaal 2 dagen per week werkzaam te zijn op een mammografie-unit.

Programma/onderdelen
De volgende onderwerpen komen aan bod:

Anatomie, fysiologie en pathologie van de mammae (inclusief beeldherkenning)
fysica, met onder andere digitale techniek en kwaliteitstesten van een mammograaf
practica over de verschillende mammografie-opnames, onder begeleiding van ervaren instructielaboranten.
Theoretisch onderwijs over o.a. stereotaxie, echografie, MRI en tomosynthese
communicatieve vaardigheden binnen de mammacare.
Werkplekleren, verplicht 16 uur praktijk per week, voor de duur van de opleiding, inclusief 2 werkplekbezoeken door instructielaboranten en opbouw portfolio.

Een deel van de opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met externe partijen. Mammography Training & Consultancy (MTC) voor het practicumonderwijs en het Landelijk Referentiecentrum voor Bevolkingsonderzoek (LRCB) voor de eindbeoordeling van het portfolio en leveranciers van mammografie-apparatuur. Vanwege deze samenwerking is het mogelijk dat lesdagen buiten Hogeschool Inholland worden georganiseerd.
 
De studiebelasting beslaat 420 SBU, wat gelijk staat aan 15 ECTS (studiepunten). 

Wat leert u tijdens de opleiding Expert mammadiagnostiek?
U leert de juiste beroepsattitude en de benodigde kennis en vaardigheden met de nadruk op de volgende aspecten:
het op kwalitatief zeer hoog niveau uitvoeren van het mammografisch onderzoek en het vermogen om zo nodig een aanvullend onderzoeksplan op te stellen
continue focus op (wetenschappelijk) onderbouwde kwaliteitsverbetering van het onderzoek en de bijbehorende werkprocessen;
bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het beroep

Resultaat
Na het volgen van de opleiding onderscheidt u zich van de ‘algemene radiologisch laborant en MBB’er’ door zijn specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van mammadiagnostiek en screeningsmethodieken. Ook heeft u dan het vermogen om besluiten te nemen voor aangepast en/of aanvullend onderzoek. Na het succesvol afronden van de opleiding ontvangt u een diploma van Inholland Academy.

De opleiding Expert Mammadiagnostiek maakt onderdeel uit van de Masteropleiding Medical Imaging and Radiation Oncology, die in maart 2012 officieel is geaccrediteerd door de Nederlands- Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Daarnaast wordt accreditatie van de opleiding door de Stichting Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP) aangevraagd voor 420 punten.