Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Inkopen, aanbesteden en uitbesteden van IT in de publieke sector

Amersfoort of Amsterdam
127 Algemeen

Details evenement

24 maart 2016
09:00 uur
Amersfoort of Amsterdam
International Management Forum (IMF)
info@imf-online.com
+31 (0)40 246 02 20

Inkopen, aanbesteden en uitbesteden van IT – wat leert u?
In de publieke sector spelen momenteel diverse vraagstukken die een relatie met inkoop hebben, zoals de nieuwe aanbestedingswet, contract management en Best Value Procurement (BVP).

Prestatie inkoop (Best Value Procurement) wordt steeds meer toegepast in de publieke sector. In deze actuele 5-daagse opleiding leert u daarom deze inkoopmethodiek toe te passen bij aanbestedingen. Daarnaast is contract management een van de speerpunten in deze opleiding. Het managen van contracten vraagt om specifieke kennis en ervaring die beiden uitgebreid aan de orde zullen komen. Ook uw huidige uitbestedingspatroon wordt onder de loep genomen om ruimte te maken voor kansen, innovatie en kostenbesparing. Met name regievoering en het op orde hebben van de eigen organisatie zijn belangrijke factoren voor het welslagen van uw uitbestedingsstrategie.

Veel organisaties in de publieke sector zijn bezig om de transitie naar de cloud te maken. Het uitbesteden van IT en/of de cloud infrastructuur bij een externe partner zou een goede stap kunnen zijn. Cloud outsourcing is daarom ook een punt van aandacht in deze actuele opleiding.

Inkopen, aanbesteden en uitbesteden van IT in de publieke sector – hot topics
In de actuele opleiding Inkopen, aanbesteden en uitbesteden van IT voor publieke organisaties worden tal van hot topics behandeld, zoals:
Hercontracteren: openbreken of doorgaan op dezelfde voet?
Regie en controle op uitbestedingscontracten
Exit strategieën bij uitbestedingscontracten
IT uitbestedingscontracten slim inrichten met ruimte voor innovatie en flexibiliteit
Valkuilen en aandachtspunten bij de transitie naar een nieuwe (cloud) leverancier
Regiemodellen bij de verschuiving van single vendor naar multi vendor contractering
De inkoopmethode Best Value Procurement (BVP)
Actuele inzichten voor een effectieve aanbesteding
De nieuwe Europese privacyregels
De resultaten van de commissie Elias
Cloud outsourcing
Openbare aanbesteding: wet- en regelgeving en vormen
Praktijkvoorbeelden en tal van tips en tricks

Inkopen, aanbesteden en uitbesteden van IT in de publieke sector – voor wie?
De 5-daagse opleiding Inkopen, aanbesteden en uitbesteden van IT in de publieke sector is ontwikkeld voor IT managers, inkopers, contract managers, adviseurs inkoop en aanbesteden, business development managers, vendor managers, service managers, source managers, functioneel beheerders, informatiemanagers en managers en medewerkers van demand organisaties.