Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Kwetsbare Ouderen in het Ziekenhuis

Aristo Amsterdam, Amsterdam
397 Algemeen

Details evenement

17 maart 2016
10:00 uur
Aristo Amsterdam, Amsterdam
Leids Congres Bureau
071-5148203
€ 370 met verschillende kortingsmogelijkheden

WEGENS SUCCES HERHAALD!

4e Landelijke studiedag Kwetsbare Ouderen in het Ziekenhuis

17 maart 2016

Veel ouderen functioneren na een ziekenhuisopname minder goed dan ervoor. Een ziekenhuisopname is voor ouderen daarom risicovol. Het is dan ook belangrijk dat ziekenhuizen inspelen op de behoeften van deze oudere patiënten ter preventie van (extra) functieverlies.  Een belangrijke factor hierbij is continuïteit van zorg.  Uit onderzoek van de IGZ blijkt dat de overdracht na een ziekenhuisopname niet voldoende is en verbetering behoeft. Maar ook binnen het ziekenhuis spelen zaken als kwaliteit, bejegening en samenwerking een belangrijke rol bij het tegengaan van functieverlies van kwetsbare ouderen.

Na deze studiedag bent u helemaal op de hoogte van de laatste stand van zaken en van goede initiatieven om kwetsbare ouderen in het ziekenhuis de best mogelijke zorg te leveren.

Doelgroep

Klinisch geriaters, internisten-ouderengeneeskunde en andere medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en management in de ouderen- en ziekenhuiszorg, beleidsmakers en toezichthouders kwaliteit en veiligheid.

Datum en locatie

Donderdag 17 maart 2016 in Aristo Amsterdam.

Kosten*

De kosten voor het bijwonen van deze studiedag bedragen € 370,00 p.p.

Kortingen*

Collegakorting: € 50,00. Bij gelijktijdige aanmelding op hetzelfde factuuradres betaalt uw collega € 320,00. Wilt u met 5 of meer mensen deelnemen, neem dan contact met ons op voor extra kortingsmogelijkheden.

 * Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

Accreditatie is toegekend door
ABAN (o.a. medisch specialisten, huisartsen): 5 punten
NAPA (physician assistants): 5 punten
Verpleegkundig Specialisten Register: 5 punten
Het Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 4 punten  

Link
http://www.leidscongresbureau.nl/congres/HH_KOZ