Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Masterclass 'Total costs of ownership van zorgvastgoed'

bbn-BOB Advies, Houten, Houten
126 Algemeen

Details evenement

24 maart 2016
13:00 uur
bbn-BOB Advies, Houten, Houten
bbn-BOB Advies
m.wentges@bbn.nl
088 - 226 24 53
gratis

De eigenschappen en prestaties van een gebouw worden voornamelijk tijdens de ontwerpfase bepaald. Het ontwerp bepaalt vervolgens de hoogte van de benodigde investering. In de gebruiksfase wordt minimaal 2 keer zoveel geld aan het gebouw uitgegeven als tijdens de bouw er van. Dat geeft het belang aan van het zicht hebben op de Total Costs of Ownership van een gebouw.

Daarnaast is het gebouw medebepalend voor de inrichting en organisatie van het zorgproces gedurende de gehele exploitatieperiode.

Met de komst van de integrale tarieven in het vooruitzicht is een integrale benadering van gebouwgebonden kosten en het verband met de kosten van overige bedrijfsmiddelen noodzakelijk.

In deze masterclass gaan we in op:
- Definities van total costs of ownership en life cycle costing 
- De inrichting van het ontwerpproces bij sturing op Total Costs of Ownership 
- De basisprincipes van het vastgoedrekenen, netto contante waarde, stichtingskosten, exploitatiekosten 
- Het opstellen van cash-flow overzichten 
- Het vergelijkbaar maken van alternatieven

Lees meer over de masterclass>>