Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

NVBe-Jaarsymposium 'Plicht tot mantelzorg?'

Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO), Utrecht
144 Algemeen

Details evenement

10 maart 2016
13:30 uur
Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO), Utrecht
Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek (NVBe)
info@nvbe.nl
12,50

Jaarsymposium ‘Plicht tot mantelzorg?’ van de Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek (NVBe)

Bestaat er een morele plicht tot mantelzorg? Die vraag is relevant nu de overheid zorgvragers stimuleert eerst hun eigen netwerk maximaal in te schakelen voordat een verzoek om steun uit publieke middelen wordt beoordeeld. 

Moeten familieleden, vrienden en buren zich moreel verplicht voelen om zorg en ondersteuning te verlenen? Of staat het mensen ook vrij om te besluiten niet als mantelzorger op te treden zonder zich daar gelijk voor te hoeven verantwoorden? En hoe ver mag de overheid gaan in het verleiden van burgers tot het verlenen van mantelzorg? 

De zorgethici Pieter Dronkers en Frans Vosman (van de Universiteit voor Humanistiek) schreven over deze vragen voor dit symposium het Pre-advies ‘Mantelzorg en burgerplicht: Waarom een zorgzame samenleving om een zorgzame overheid vraagt’. Daarin concluderen ze dat er inderdaad dringende morele redenen zijn om specifieke aandacht en zorg voor onze naasten te hebben. Maar dat de discussie over die redenen niet het politiek-ethische vertoog over de zorgverantwoordelijkheid van de overheid kan vervangen. 

Zij zien drie samenhangende onwenselijke consequenties als dit wel gebeurt:
• zorg krijgt het karakter van een gift
• het politieke recht op zorg wordt uitgekleed
• zorgverantwoordelijkheden worden geprivatiseerd.
Ze pleiten daarom voor een politieke ethiek van de zorg.

Het symposium opent met een presentatie van het Pre-Advies door beide auteurs.

Daarop volgen drie commentaren:
Pol Maclaine Pont (afdeling Technology Assessment van het Rathenau Instituut) spreekt vanuit haar ervaring als mantelzorger.
Jos Kole is de eerste auteur van het Signalement over ethische aspecten van samenwerken in de wijk van het Centrum Ethiek en Gezondheid. Hij spreekt op persoonlijke, professionele titel.
Linda Hilhorst is strateeg van het ministerie van VWS, zij spreekt op persoonlijke titel met kennis van de strategische beleidsvragen.
Samen zullen zij de discussie aanzwengelen.