Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

SOLK bij Kinderen

Aristo, Utrecht
282 Algemeen

Details evenement

15 maart 2016
10:00 uur
Aristo, Utrecht
Leids Congres Bureau
071-5148203
340

4E LANDELIJKE STUDIEDAG 'KINDEREN MET SOMATISCH ONVOLDOENDE VERKLAARDE LICHAMELIJKE KLACHTEN (SOLK)'
15 maart 2016 - Aristo Utrecht

Achtergrond
Kinderen met onverklaarde lichamelijke klachten maken een aanzienlijk deel uit van de totale patiëntpopulatie van artsen, psychologen en revalidatiecentra. Nieuw onderzoek levert gelukkig steeds meer inzicht in de biopsychosociale factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan en in stand blijven van de klachten. Tevens wordt steeds duidelijker dat een kind met functionele klachten vaak het meest gebaat is bij een multidisciplinaire aanpak.

Op deze interactieve studiedag leert u meer over de achtergronden van de klachten en over actuele ontwikkelingen op het gebied van behandeling. Er is eveneens veel aandacht voor communicatie en het verbinden van domeinen (ook voor niet-medici!).

Doelgroep
Kinder- en jeugdartsen, -verpleegkundigen, -psychologen en –psychiaters, huisartsen, revalidatieartsen en (psychosomatisch) fysio- en ergotherapeuten. Daarnaast zijn medewerkers van (speciaal) onderwijs, ZATeams, jeugdhulpverlening en (school)maatschappelijk werk ook van harte welkom.

Accreditatie
ABAN: 4 punten

NIP K&J/ NVO OG: aangevraagd. Informatie over toekenning punten volgt z.s.m.

V&VN Kwaliteitsregister: aangevraagd.