Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Verdiepingscyclus onderhandelen over zorgproducten

t/m 31-05-2016 - Oudlaan 4, Utrecht
282 Algemeen

Details evenement

29 maart - 31 mei 2016
16:00 uur
Oudlaan 4, Utrecht
Q-Academy
026-3830565
1700

De zorgmarkt is de afgelopen 10 jaar drastisch veranderd. Het speelveld is gewijzigd, omdat de bekostiging van zorginstellingen in de thuiszorg, curatieve GGZ en de curatief-somatische zorg grotendeels variabel is geworden op het gebied van prijs, volume en kwaliteit. Daarnaast zijn de belangen van de onderhandelingspartners (gemeenten en verzekeraars) veel groter geworden.

Een ander perspectief op zorgcontractering

Ander perspectief op zorgcontractering
In deze nieuwe situatie moeten zorginstellingen onderhandelen over prijs, volume en kwaliteit van zorgproducten. Patiëntenstromen lijken parallel hieraan iets meer te schuiven en iets dynamischer te zijn, wat betekent dat de variabiliteit aan de inkomstenkant groter wordt. De uitgangspositie om te onderhandelen met een zorgverzekeraar of gemeente (die voor die doelgroep moet inkopen) is hierdoor minder zeker dan in een stelsel van een gereguleerd aanbod. De bezetting kan zomaar wegvallen als gevolg van deze nieuwe contractering. Dit zijn reële en terugkerende risico’s. Liquiditeit is door de huidige onderhandelingen een groot issue geworden, omdat men pas kan factureren wanneer de onderhandelingen zijn afgerond. Dit financiële risico is dominant geworden bij veel instellingen, omdat banken niet genegen zijn werkkapitaal te financieren. Goed onderhandelen is dus een must! Onderhandelen over zorgproducten is als gevolg van deze risico’s voor zorginstellingen een nieuw vakgebied geworden. Deze verdiepingscyclus ‘Onderhandelen over zorgproducten’ levert een bijdrage aan de professionalisering hiervan.

Inhoudelijke verdieping met colleges, businesscases en uitbreiding van handelingsrepertoire
De cyclus bestaat uit vier modules: onderhandelingstactiek, prijsstelling, kwaliteit en volume. Een kort theoretisch kader komt uit het boek ‘Onderhandelen over zorgproducten’ (Zuurbier, Manschot, Van Lisdonk, 2015). Tijdens de sessies staat vooral de praktijk centraal. Per module levert een inhoudelijke expert als gastdocent een praktische bijdrage. U wordt in een interactieve leervorm uitgedaagd met de inleiders te sparren over de verschillende onderwerpen.

Maatwerk: deze training is ook geschikt voor incompany doeleinden. Wij maken het programma op maat naar de situatie in uw organisatie.

Kijk voor meer informatie en inschrijven op: Verdiepingscyclus onderhandelen over zorgproducten