Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Dementiezorg in de Thuissituatie

Aristo Amsterdam, Amsterdam
170 Algemeen

Details evenement

07 april 2016
10:00 uur
Aristo Amsterdam, Amsterdam
Leids Congres Bureau
071-5148203
€ 340,00 met verschillende kortingsmogelijkheden

Dementiezorg in de Thuissituatie
7 april 2016

Het overheidsbeleid van de afgelopen jaren en de maatschappelijke veranderingen hebben er toe geleid dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen. Daar tegenover staat dat het aantal ouderen met dementie toeneemt. De zorg voor mensen met dementie moet daarom worden opgevangen door o.a. huisartsen, wijkverpleegkundigen, casemanagers en mantelzorgers. En dat is geen gemakkelijke taak. Wat zegt de wetenschap? Hoe ga je zo goed mogelijk om met het systeem van je cliënt? Hoe werk je samen met andere professionals? En wat kunnen techniek en vrijwilligers toevoegen aan de zorg?

Tijdens deze studiedag worden bovenstaande vragen beantwoord en is er ook ruime gelegenheid om uw eigen vragen te stellen. U gaat naar huis met nieuwe inzichten, handvatten en inspiratie.

Doelgroep
Casemanagers, wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, maatschappelijk werkers, huisartsen, managers werkzaam in de (ambulante) dementiezorg en beleidsmakers bij gemeenten. Andere geïnteresseerden zijn uiteraard ook van harte welkom.

Datum en locatie
Donderdag 7 april in Aristo Amsterdam.

Kosten*
De kosten voor het bijwonen van deze studiedag bedragen € 340,00 p.p.

Kortingen*
Combinatiekorting: als u ook deelneemt aan het Infotainment De Dementie van Jet & Harrie ontvangt u  € 50,00 korting op de totale prijs. Deze korting is alleen van toepassing als dezelfde persoon aan beide bijeenkomsten deelneemt.

Collegakorting: € 25,00. Deze extra korting is van toepassing op de tweede (en elke volgende) persoon, bij gelijktijdige aanmelding op hetzelfde factuuradres.

* Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V.
 

Link
http://www.leidscongresbureau.nl/congres/dementie_thuis2016