Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Omgaan met agressie in de zorg

Oudlaan 4, Utrecht
168 Algemeen

Details evenement

12 april 2016
09:30 uur
Oudlaan 4, Utrecht
Q-Academy
026-3830565
475

Als professional in de zorg heeft u te maken met soms heftige emoties van patiënten en hun familie. Heel begrijpelijk. Spanning en emotie is menselijk en uit zich in vele vormen. Maar zodra deze emoties omslaan naar bedreigend en agressief gedrag, gaat het de verkeerde kant op. Agressie kan verbaal of zelfs fysiek zijn. Hoe gaat u hiermee om? Hoe krijgt u grip op uw eigen spanning en de emoties en agressie van anderen?

Hoe borgt u uw eigen veiligheid?
Q-Academy organiseert in samenwerking met Gilberto Slengard de training ‘Omgaan met agressie in de zorg’. Gilberto is psycholoog en traint op dit gebied al jarenlang medewerkers uit de zorg, de politiewereld en het bankwezen. Vanuit een korte theoretische achtergrond gaat u aan de slag met oefeningen en cases, waarbij de trainer garant staat voor het creëren van een veilige leeromgeving. Wij realiseren ons dat agressie een grote persoonlijke impact kan hebben. Desgewenst kunt u eigen (lastige) praktijksituaties inbrengen.

In deze eendaagse training leert u hoe u uw eigen veiligheid kunt borgen, door:
Plan A: escalatie zien te voorkomen door tijdig ingrijpen
Plan B: het reduceren van de emotie of het stoppen van de agressie
Plan C: mogelijk fysieke confrontatie te vermijden door weg te gaan en hulp te halen wanneer uw inschatting is dat de verbale agressie zal omslaan in fysieke agressie.

In de training staan de volgende drie gedragsthema’s centraal:
Omgaan met eigen spanning en zelfcontrole
Omgaan met emoties van anderen
Omgaan met verbale agressie van anderen

Iemand wordt om allerlei redenen eerst emotioneel en mogelijk daarna pas agressief. Daarom is het van belang dat u weet hoe u emoties van anderen effectief kunt reduceren, zodat een escalatie voorkomen wordt. Inzicht in uw eigen spanning, emotie en uw zelfcontrole is een voorwaarde om effectief te reageren op de emotie en met name de agressie van een ander.

Opbouw training
U onderzoekt uw eigen spanning en uw (zelf)controle hiervan. Vervolgens leert u met behulp van een professionele acteur in gesimuleerde praktijksituaties een aantal effectieve technieken om de emoties van de ander te de-escaleren. Deze ervaringsgerichte manier van leren lijkt spannend, maar is bewezen effectief. De meerwaarde blijkt uit de veelvuldig positieve evaluaties: "Ik zag er tegenop om te oefenen met een acteur, maar achteraf vond ik dat juist het meest waardevolle aan de training. Zeker omdat de acteur zeer geloofwaardig was en de trainer het oefenproces op een heel prettige wijze begeleidde."

Het laatste onderdeel van de training is gericht op het leren grenzen stellen aan de verbale agressie van de ander. U oefent samen met de acteur een aantal praktische en concrete technieken en vaardigheden om de agressor duidelijk te maken dat agressie ongewenst is en hij of zij moet stoppen.

Maatwerk: deze training is ook geschikt voor incompany doeleinden. Wij maken het programma op maat naar de situatie in uw organisatie.

Kijk voor meer informatie en inschrijven op: Omgaan met agressie in de zorg