Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Beveiliging Persoonsgegevens in de Zorg

Aristo, Utrecht
209 Algemeen

Details evenement

24 mei 2016
10:00 uur
Aristo, Utrecht
Leids Congres Bureau
0715148203
250

MIDDAGSYMPOSIUM 'BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS IN DE ZORG'
Dinsdag 24 mei 2016, Aristo Utrecht

Achtergrond:
Veranderende wetgeving en nieuwe regels op het gebied van beveiliging van persoonsgegevens hebben grote consequenties voor uw organisatie. De Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen CBP) kan vanaf 1 januari 2016 hoge bestuurlijke boetes uitdelen wanneer de privacywetgeving wordt overtreden. De veranderingen in de Wet bescherming persoonsgegevens betekent verder ook dat een ‘datalek’ voortaan verplicht moet worden gemeld bij het college.
U zult op de hoogte moeten zijn van de wettelijke kaders, de reële risico’s en welke maatregelen u kunt/moet nemen. Deze middag geeft u hier goed overzicht van. Met live demo’s van een ethical hacker.

Doel:
Het informeren van deelnemers over de wet- en regelgeving rond persoonsgegevens en over beveiligingsrisico’s en –mogelijkheden van deze gegevens.

Doelgroep:
Primaire doelgroep zijn raden van bestuur/directie, hoofden ICT/automatisering, facilitair managers en kwaliteitsfunctionarissen in ziekenhuizen. Overige functies en zorginstellingen zijn ook welkom.

Deze dag is georganiseerd in samenwerking met Ultimum B.V, specialist op het gebied van bedrijfsveiligheid en bedrijfscontinuïteit