Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Cultuursensitieve GGZ voor migranten en vluchtelingen

Amsterdam, Aristo
130 Algemeen

Details evenement

24 mei 2016
10:00 uur
Amsterdam, Aristo
Leids Congres Bureau
071-5148203
355 euro en diverse kortingen

De etnisch-culturele samenstelling van de Nederlandse bevolking is de afgelopen decennia steeds diverser geworden. Dit weerspiegelt ook in de praktijk van de geestelijke gezondheidszorg. Hoewel er tegenwoordig veel inzicht is in de relatie tussen psyche, cultuur en migratie, worden er nog steeds barrières ervaren bij de behandeling van cliënten met een niet-westerse achtergrond. Het gaat dan om taal, maar ook om ervaren verschillen in ziekteverklaringen, mate van somatiseren van klachten, zorggebruik en therapietrouw.

Wat is de stand van zaken rondom de positie van migranten en de groeiende stroom vluchtelingen binnen de GGZ? Is het toepassen van behandeling in eigen taal en door iemand met eenzelfde culturele achtergrond de oplossing om een betere aansluiting te vinden? Of dient de competentie culturele sensitiviteit binnen de hele GGZ versterkt te worden om de hulpvraag van álle cliënten beter tegemoet te komen?

Tijdens de studiedag krijgt u antwoorden op deze vragen. Tevens biedt de dag handvatten voor het versterken van uw eigen competenties op het gebied van culturele sensitiviteit, om wederzijds begrip en vertrouwen tussen u en uw cliënten te versterken en daarmee knelpunten in de behandeling te beslechten.

Voor wie is deze studiedag bedoeld?
Deze studiedag is bedoeld voor iedereen werkzaam in de GGZ die in aanraking komt met migranten en etnische minderheden. Van psychiaters, psychologen, tot de huisartsenpraktijk, de zorgverzekeraar, het sociaal domein of de wetenschap en ieder ander die geïnteresseerd is.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor psychologen (NIP), psychiaters (NvvP), verpleegkundigen (V&VN) en verpleegkundig specialisten (VSR).