Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Acute Zorg voor mensen met Dementie

Akoesticum, Ede
176 Algemeen

Details evenement

27 mei 2016
09:00 uur
Akoesticum, Ede
StudieArena
info@studiearena.nl
035-5394005
€ 330 (excl BTW)

Een pas op de plaats bij acute zorg voor mensen met dementie

Jaarlijks worden 650.000 ouderen in Nederland in het ziekenhuis opgenomen. Een kwart van deze groep overlijdt binnen drie maanden. Daarnaast krijgt ongeveer 35% procent te maken met achteruitgang in het functioneren. Vooral voor kwetsbare ouderen met dementie blijkt het ziekenhuis een relatief onveilige omgeving, met een verhoogde kans op vallen, ondervoeding, acute verwardheid (delier) of een infectie. Veel van deze complicaties hebben een blijvende achteruitgang van de toch al kwetsbare persoon met dementie tot gevolg.

Een pas op de plaats bij een acute aandoening lijkt zinvol. Vroegtijdig in gesprek gaan met de cliënt is wenselijk, maar bij wilsonbekwaamheid niet altijd mogelijk. Hoe betrek je de familie, ook na de opname in het ziekenhuis? Zijn er mogelijk alternatieven, zoals het realiseren van ziekenhuiszorg thuis of in een eerstelijns verblijf? En bij een opname in het ziekenhuis, met welke mogelijke complicaties door de dementie moeten wij rekening houden? En hoe zorg je dan voor een zo dementievriendelijk mogelijke omgeving in samenwerking met de familie en alle betrokken zorgprofessionals? Deze en vele andere vragen komen aan bod op de Landelijke Studiedag Acute zorg voor mensen met dementie op 27 mei 2016 in het Akoesticum in Ede.

De studiedag staat onder leiding van Sophia de Rooij, hoofd van het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde van het UMCG. Een van de vragen die haar bezig houdt is of we de zorg voor ouderen met een acute ziekte en tegelijkertijd een cognitieve stoornis met elkaar goed hebben ingericht en of dat de samenhang in zorg en besluitvormingsprocessen nog beter kunnen worden vormgegeven. Haar interesse voor dit thema heeft o.a. geresulteerd in projecten als de Transmurale Zorgbrug, Functiebehoud In Transitie en Hospital@Home.