Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Manifestatie Ruimte voor Ruimdenkers

Hazemeijer , Hengelo
136 Algemeen

Details evenement

19 mei 2016
12:30 uur
Hazemeijer , Hengelo
Provincie Overijssel
gratis

Doe-kracht gevraagd op manifestatie Ruimte & Zorg

Op 19 mei presenteren vier Ruimdenkers Daan Roosegaarde, Annemarie van Gaal, Jos de Blok en Lex Slaghuis hun baanbrekende visies over Ruimte & Zorg. Ze doen dit tijdens de Ruimdenkersmanifestatie, het sluitstuk  van het innovatietraject van Ruimte voor Ruimdenkers, een initiatief van de provincie Overijssel. Op 19 mei in de Hazemeijer in Hengelo gaan zij samen met u deze visies omzetten tot concrete opgaven en projecten op het snijvlak van ruimte en zorg.

Gedeputeerde Monique van Haaf van provincie Overijssel: “Deze manifestatie wordt echt anders dan andere congressen. Luisteren is leuk, maar wij willen vooral met elkaar aan de slag! Het publiek is geen publiek, want 19 mei gaan we samen met alle aanwezigen de visies van Daan, Annemarie, Jos en Lex verder brengen tot concrete projecten. Wij zoeken ondernemende, inspirerende kandidaten voor de uitvoering van de ideeën van de Ruimdenkers. We roepen doeners dan ook op om zich aan te melden (gratis) voor het congres via www.ruimtevoorruimdenkers.nl.”

Hoe krijgen we zorg passend bij hoe we wonen en werken?
Ruimte en Zorg is een actueel en urgent onderwerp. Door de toenemende vergrijzing en het scheiden van wonen en zorg blijven steeds meer ouderen en mensen met een functiebeperking zelfstandig of in een beschermde woonvorm wonen. Dat heeft invloed op de ruimte waarin wij leven.

Er liggen grote vragen die natuurlijk niet beantwoord kunnen worden met een off-road rollator of een plant die terug praat. Daarom gaan de vier Ruimdenkers aan de slag gegaan met het formuleren van een visie op de thema’s Openbare Ruimte, Toekomstbestendig Zorgvastgoed, Bestaande Woonvoorraad en Big Data. Op de weg naar het formuleren van een visie krijgen ze belangrijke inzichten aangedragen door leden van de ‘kopgroep’. Dit zijn o.a. zorgverleners, zorgafnemers, wethouders, wetenschappers, deskundigen, woningcorporaties, ontwikkelaars en andere ondernemers. 

Over Ruimte voor Ruimdenkers
Ruimte voor Ruimdenkers is een platform van de Provincie Overijssel waarmee ruimtelijk-maatschappelijk relevante vraagstukken op een ruimdenkende manier worden benaderd: buiten de kaders en van de gebaande paden. En altijd op het snijvlak van verschillende disciplines, want juist daar ontstaan nieuwe ideeën, inzichten en oplossingen.