Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Werkconferentie Medicatieoverdracht

Utrecht
84 Algemeen

Details evenement

27 mei 2016
14:00 uur
Utrecht
Medicatieoverdracht
elline@meeuwenroos.nl
100

Werkconferentie Medicatieoverdracht
Sinds de vrijgave van de richtlijn 'overdracht medicatiegegevens in de keten' in 2008 zijn er veel stappen gezet om de medicatieoverdracht te verbeteren. De herziening van de richtlijn wordt deze zomer verwacht. De richtlijn zal naar verwachting meer aansluiten bij de praktijk. De set van verplicht uit te wisselen gegevens wordt verkleind en de focus verschuift naar risicopatiënten. Aanleiding is het uitblijven van goede ondersteunende ICT.

Sinds 2008 is er veel energie besteed om medicatieoverdracht te implementeren en te verbeteren. Maar is het genoeg? Het afgelopen jaar kregen we wekelijks vragen via medicatieoverdracht.nl. Vragen over privacy, verwachte herziening, format van de toedienlijst, LSP, verantwoordelijkheidsverdeling tussen artsen, regionale samenwerking en goede voorbeelden. Reden om een landelijke uitvraag te doen over de huidige stand van zaken rondom alle aspecten van medicatieoverdracht:
- LSP: aansluiting, opt-in en gebruik
- Aanwezigheid en inhoud van regionale convenanten
- Beleid en implementatie van medicatieverificatie in ziekenhuizen, instellingen, huisartspraktijken en apotheken
- Mate waarin patient verantwoordelijkheid krijgt: patientportalen, apps en eigen rol
- Toetsing en handhaving IGZ
- Vergoedingen door zorgverzekeraars
- Knelpunten die worden ervaren

Deze resultaten willen we delen. Om vervolgens met een multidisciplinaire groep na te denken over benodigde acties en maatregelen die we mee willen geven aan zorgverleners, koepels, VzVz, leveranciers en overheid om tot een sluitende keten te komen. Op vrijdagmiddag 27 mei organiseren we hiervoor een open space werkconferentie. We streven naar een multidisciplinaire groep van minimaal 40 deelnemers die op interactieve wijze concrete plannen willen opstellen voor verdere verbetering van de medicatieoverdracht.
Vooraf geen vastomlijnde onderwerpen, ter plekke komen we tot de juiste thema's en gaan daarmee aan de slag!

Wij vragen per deelnemer een bijdrage van € 100,- inclusief btw.
Accreditatie voor ziekenhuisapothekers, huisartsen en apothekers wordt aangevraagd.
De bijeenkomst vindt bij voldoende deelnemers plaats van 14.00- 17.00 in de St. janskerk.

Aanmelden kan per mail via elline@meeuwenroos.nl
Meer informatie? kijk op www.medicatieoverdracht.nl