Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Angst regeert? alles over Angst, agressie, intimidatie, geweld en terrorisme

Meervaart, Amsterdam
128 Algemeen

Details evenement

01 juni 2016
09:00 uur
Meervaart, Amsterdam
LEO Management Agressiepreventie
020 493 34 37
v.a. 195,- p.p.

Woensdag 1 juni 2016
Meervaart
Meer en Vaart 300
1068 LE AMSTERDAM

25 jaar trainingspraktijk sociale veiligheid:
een terug – en vooruitblik op beleid en de aanpak van angst, agressie, geweld, intimidatie en terreur door Leo Regeer.

Sociale onveiligheid ( agressie, geweld en intimidatie) op de werkvloer neemt nog steeds toe, evenals de angst voor geweld en terrorisme in onze maatschappij.

Sociale veiligheid is actueler dan ooit. De overheid stimuleert de aanpak van agressie op de werkvloer en is op zoek naar structuren om meer veiligheid voor burgers te garanderen. Onze huidige samenleving lijkt vol potentieel geweld te zijn, mensen voelen zich onveilig en ervaren de dreiging die ervan uitgaat.
Men vraagt zich af waar ‘het naartoe gaat ‘. Maar….mensen laten zich leiden door zowel afschuw van geweld als ook door fascinatie voor geweld. Daarbij spelen de media in toenemende mate een belangrijke rol in de verslaggeving bij allerlei vormen van agressie, geweld en terreur in onze maatschappij.
Men vraagt zich af, of onze democratie geen gevaar loopt door toenemende angst en bedreiging door geweld en terrorisme. Velen beweren dat nu de vrijheid van meningsuiting in het geding is.
Alle agressie, geweld en intimidatie in onze maatschappij voorkomen is een utopie, maar inzicht krijgen in enige samenhangende factoren kan wel een houvast bieden er mee te leren omgaan.

Aanleiding voor deze dag waarin wordt terug en vooruit geblikt op 25 jaar sociale veiligheid in Nederland is gekoppeld aan 25 jaar trainingspraktijk LEO Management Agressiepreventie.
In deze tijdsperiode hebben naar schatting ongeveer 80.000 personen uit bedrijven en zorginstellingen vanuit binnen- en buitenland deelgenomen aan onze trainingen en zijn enkele honderden trainers opgeleid in de Radar methode Regeer® met CFB technieken.


Onderwerpen die aan bod komen zijn:

1. de Radar methode Regeer® in vergelijking met diverse andere methoden
2. Sociale veiligheid nu: de feiten en cijfers
3. Angst & Agressie zijn nauw verbonden
4. Geweld op de werkplek: de (on)zin van vrijheidsbeperkingen
5. (seksuele) Intimidatie en pesten: verboden en strafbaar
6. Agressie is altijd fysiek: CFB technieken
7. Een andere visie over geweld en terrorisme
8. Kosten en baten van veiligheidsbeleid, nu en in de toekomst
Reflectie over preventie en aanpak in de toekomst
Voor wie bestemd?
Trainers en trainingsbureaus die met andere methoden werkzaam zijn in socale veiligheid ( agressie, intimidatie, geweld, radicalisering, terrorisme) worden uitdrukkelijk uitgenodigd en verder iedereen die betrokken is in sociale veiligheid, vanuit alle sectoren in de maatschappij, zoals raadsleden, wethouders, ambtenaren, politici, verpleegkundigen, docenten, teamleiders, coördinatoren, managers, vertrouwenspersonen, ARBO /BHV functionarissen, BOA’s, klachtencommissies, OR leden, politie, justitie, rechterlijke macht, beleidsmedewerkers, personeelsfunctionarissen, voorlichters, juristen, werkgevers en directies.