Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Planning & Control van de toekomst

t/m 13-06-2016 - Oudlaan 4, Utrecht
219 Algemeen

Details evenement

06 - 13 juni 2016
09:30 uur
Oudlaan 4, Utrecht
Q-Academy
026-3830565
875

Marktwerking in de zorg ontwikkelt zich snel. Dit uit zich in de aard van de onderhandelingen met contractspartijen (zorgverzekeraars, zorgkantoor, gemeentes), in de contractering en in de relatie met externe partijen. Zorgorganisaties moeten deze afspraken vertalen naar hun eigen interne organisatie en vervolgens moet hierop gestuurd worden. De afdeling planning & control vervult hierin een steeds belangrijkere rol…. Een rol die andere competenties vraagt: strong controllership.

Q-Consult en Casemix zijn van mening dat wanneer het management goed en snel wil sturen op financiën en productie, de focus in ziekenhuizen dan moet liggen op het openingsjaar en hoe de schadelastprognose zich verhoudt tot de afspraken met zorgverzekeraars. Dit in tegenstelling tot de verantwoording op het sluitjaar. Gemaakte kosten moeten de schadelast volgen. Binnen Care-organisaties vragen de diversiteit aan producten, afspraken en verantwoording (door de complexe financieringsstromen) ook om een andere manier van werken door planning & control.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de rol van planning & control?
De focus van planning & control gaat verschuiven van achteraf verantwoorden naar proactief sturen. Dit door het management (en medisch specialisten) tijdig en gericht te adviseren. Naast inhoudelijk inzicht vergaren in onder meer schadelastontwikkeling, contracten en portfoliomanagement, worden nu ook andere vaardigheden steeds belangrijker. Naast effectieve analysevaardigheden zijn dit communicatie- en adviesvaardigheden. Hoe gaat u met deze informatie naar een afdeling? Wat communiceert u dan? Hoe zorgt u ervoor dat men wat doet met uw advies? Immers:

Effectiviteit = kwaliteit x acceptatie

Q-Academy biedt een nieuwe tweedaagse training aan die praktisch en interactief van aard is. Vanuit de theorie gaat u aan de slag met oefeningen en cases, waarbij de trainers garant staan voor het creëren van een veilige leeromgeving. Tevens kunt u eigen (lastige) praktijksituaties inbrengen.

Maatwerk: deze training is ook geschikt voor incompany doeleinden. Wij maken het programma op maat naar de situatie in uw organisatie.

Kijk voor meer informatie en inschrijven op: Planning & Control van de toekomst