Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Symposium ‘Euthanasie en hulp bij zelfdoding: ervaringen, knelpunten en perspectieven’

Campus Radboud Universiteit, Nijmegen
80 Algemeen

Details evenement

08 juni 2016
13:00 uur
Campus Radboud Universiteit, Nijmegen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Radboud Universiteit
a.kerkhof@jur.ru.nl
024-3611160
Deelname kost € 115,- Oud-studenten van de RU en Radboudumc ontvangen alumnikorting en betalen € 85,-

Sinds 2001 zijn euthanasie en hulp bij zelfdoding wettelijk geregeld. Alleen een arts mag hiertoe overgaan, deze dient zich daarbij te houden aan een zestal zorgvuldigheidseisen en de levensbeëindiging op de juiste wijze te melden. Het levensbeëindigend handelen wordt achteraf getoetst door een van de vijf regionale toetsingscommissies.

Het aantal meldingen is in de afgelopen jaren gestaag toegenomen en complexe vragen dienen zich aan. In hoeverre is euthanasie toegestaan bij psychiatrische en demente patiënten? Is het toetsingssysteem wel voldoende toegesneden op deze complexe vragen? En voorziet het toetsingssysteem überhaupt wel in voldoende waarborgen voor de arts?

Onverminderd actueel blijft de vraag in hoeverre hulp bij zelfdoding ook kan worden toegepast bij personen die niet ziek zijn, maar hun leven voltooid achten. Naar verwachting brengt de door de minister ingestelde commissie van wijzen begin 2016 haar rapport uit. Met de voltooid leven problematiek samen hangt de vraag in hoeverre hulp bij zelfdoding ook kan worden uitgevoerd door een persoon die geen arts is. In de bekende zaak tegen Albert Heringa honoreerde het Hof Arnhem-Leeuwarden vorig jaar diens beroep op noodtoestand. Bevinden we ons daarmee op een hellend vlak?