Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Themadag Cliëntenraad aan zet voor cliënttevredenheid!

Transwijk, Utrecht
92 Algemeen

Details evenement

06 september 2016
10:00 uur
Transwijk, Utrecht
NCZ
info@ncz.nl
065122250
80

Themadag: Cliëntenraad aan zet voor cliënttevredenheid! De basis van kwaliteitszorg toegespitst op de rol van de Cliëntenraad. In de zorgvernieuwingsagenda 2016 en in het plan van staatssecretaris Martin van Rijn “Met waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen” wordt geschetst dat de langdurige zorg persoonsgerichter en meer op de wensen van de cliënt moet worden afgestemd. Cliëntenraden kunnen hierbij een grote rol spelen! De nadruk bij deze rol ligt op de volgende drie thema’s: •De rol van de cliëntenraad in het interne verbeterproces •Kwaliteit en de begroting •Informatievergaring bij bewoners en verwanten Deze vragen staan centraal en ter discussie tijdens deze themadag: •Wat wordt er in het algemeen verstaan onder kwaliteit van zorg? •Wat is kwaliteit van zorg voor de cliëntenraad? •Wat is kwaliteit van zorg voor cliënten? •Hoe wordt kwaliteit doorgaans gemeten en hoe kan de cliëntenraad kwaliteit meten en de meting gebruiken als aanloop naar een verbeterslag? •Hoe kan de cliëntenraad uitkomsten van enquêtes of andere vormen van achterbanraadpleging vertalen en omzetten in kwaliteitsverbeteringen? •Hoe kan de cliëntenraad invloed uitoefenen op kwaliteit middels betrokkenheid bij interne en externe audits? Programma: 09.30 uur: Ontvangst met koffie/thee 10.00 uur: Welkomstwoord door Marika Biacsics, dagvoorzitter, netwerkvoorzitter bij NCZ (www.ncz.nl) 10.05 uur: Kwaliteit vanuit cliënten perspectief: door Drs. Ria van Haren, Lead Auditor, gekwalificeerd subcontractor DNV GL: Wat wordt er in het algemeen verstaan onder kwaliteit van zorg en wat verstaan cliëntenraden hieronder? Wat is kwaliteit vanuit cliëntenperspectief? Hoe wordt kwaliteit doorgaans gemeten en hoe zouden cliëntenraden kwaliteit kunnen meten en verbeteren ? Is meten weten, of is meten de aanloop tot een verbeteringsslag? Wat te doen met de uitkomsten van enquêtes of andere vormen van achterbanraadpleging? 10.50 uur korte pauze 11.00 uur: Ruimte in de regels en de samenhang met kwaliteit; visie op de rol van de cliëntenraad bij kwaliteit van zorg door Fons Hopman, Senior adviseur langdurige zorg en Rashmi Jadoenandansing, Adviseur langdurige zorg, beiden bij Zorginstituut Nederland. 11.30 uur: Omaha intramuraal een onverwachte kwaliteitsimpuls bij de rapportage? Het Classificatiesysteem extramurale zorg zal ook intramuraal de kwaliteit van de rapportage gaan verbeteren als er overgestapt wordt naar het Omaha plan i.p.v. het Zorgleefplan. Sturen op- en volgen van aandachtsgebieden met streefnormen i.p.v. het lastig te volgen en meten van de zorgdoelen, geven meer inzicht bij cliënten, maar ook over de teams waar cliënten zorg en service van krijgen.De zorg is toe aan een kader waarin vergelijkingen gemaakt kunnen worden die leiden tot verbeteringen. De eenheid van taal is een onderschat fenomeen bij kwaliteitsverbetering. Door Wil Verhoeven, partner bij Advisaris 12.00 uur: De Gastvrijheidsbarometer in de langdurige zorg; wat kan de cliëntenraad hiermee? Door ing. Hans Woolderink, directeur IFC groep. 12.30 uur: lunch; belegde broodjes, koffie, thee, melk, sap, fruit. Middagprogramma: 13.30 uur: Drie ronde tafel discussies/workshops: 1.Kwaliteit vanuit cliënten perspectief: door Drs. Ria van Haren 2.Visie op de rol van de cliëntenraad bij kwaliteit van zorg: door Angelie van der Aalst, adviseur en projectleider Good Practices en Rashmi Jadoenandansing, adviseur langdurige zorg beiden bij Zorginstituut Nederland. 3.De Gastvrijheidsbarometer in de langdurige zorg; wat kan de cliëntenraad hiermee? Door ing. Hans Woolderink, directeur IFC groep. 14.30 uur: Terugkoppeling en afsluiting 15.00 uur: Einde Kosten: € 80,00 voor NCZ-leden en € 100,00 voor niet-leden