Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Wmcz Preview Symposium ‘Cliëntenraden op weg naar meer regie’

Congrescentrum De Eenhoorn, Amersfoort
268 Algemeen

Details evenement

26 september 2016
09:30 uur
Congrescentrum De Eenhoorn, Amersfoort
Netwerk Cliëntenraden Zorg/ Mark Two Academy
info@ncz.nl
0651222505
€ 125,- Cliëntenraden en € 175,- overigen

Minister Edith Schippers van VWS wil dat cliënten en patiënten in ziekenhuizen en zorginstellingen nu ECHT invloed krijgen op tal van beleidsbeslissingen die door bestuur en directie worden genomen. Daarvoor wordt dit jaar nog de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) aangepast.

Vooruitlopend op de internetconsultatie rond deze wetswijziging die door de Minister is aangekondigd en naar verluidt half september van start zal gaan organiseren NCZ en Mark Two Academy op MAANDAG 26 SEPTEMBER a.s. in Congrescentrum De Eenhoorn in Amersfoort het Preview Symposium getiteld ‘CLIËNTENRADEN OP WEG NAAR MEER REGIE’.

We bespreken op 26 september o.a. de volgende thema’s:

-Wat zijn de belangrijkste veranderingen en verbeteringen in de Wmcz?
-Wat beoogt de Motie 52 ‘Zeggenschap over zorg en zorgverzekeraars’?
-Uitkomsten onderzoeksrapport iBMG inzake medezeggenschap in zorginstellingen
-Wat als een meningsverschil tussen cliëntenraad en bestuurder niet opgelost wordt?
-De Zorgbrede Governance Code en medezeggenschap
-Van inspraak naar ECHTE invloed en de rol van de cliëntenraad

Dagvoorzitter: Sabine Uitslag

De nieuwe Wmcz Preview is zowel bedoeld voor leden van Cliëntenraden als voor bestuurders, toezichthouders en andere stakeholders in de zorg die met het fenomeen medezeggenschap te maken hebben.

Programma

9.30 uur: Registratie en ontvangst met koffie
10.00 uur: Welkom en opening door dagvoorzitter Sabine Uitslag.
10.05 uur: Preview: Wet medezeggenschap cliëntenraden in de zorg (Wmcz). Wat zijn de veranderingen? Wat betekent dit voor
de rol en de positie van cliëntenraden? Door Mr. Roeland de Mol, advocaat en partner bij BarentsKrans Advocaten in den
Haag.
10.45 uur: Motie 52 Zeggenschap over zorg en zorgverzekeraars. Wat beoogde de motie en wat zijn de gevolgen? Door Lea
Bouwmeester, Tweede Kamerlid PvdA en woordvoerder Curatieve zorg.
11.30 uur: Pauze
11.45 uur: Gevarieerde medezeggenschap in zorginstellingen en bij zorgverzekeraars. Uitkomsten en aanbevelingen uit
onderzoeksrapport iBMG. Door Prof. Mr. Dr. Martin Buijsen, hoogleraar Recht en Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit
Rotterdam.
12.30 uur: Lunchbuffet
13.15 uur: Vraaggesprek met cliëntenraadsleden en bestuurders o.l.v. Sabine Uitslag
13.45 uur: Wat verandert er bij geschillen in de nieuwe Wmcz? En wat is bekend over het gebruik van de Landelijke
Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) door cliëntenraden in de afgelopen periode? Door Mr. Loeska Bos, senior
adviseur bij onderzoek- en adviesbureau Pro Facto en ambtelijk secretaris LCvV.
14.15 uur: Pauze
14.30 uur: De Zorgbrede Governance Code en medezeggenschap. Door Johan van der Spek, secretaris bij Branche Organisaties
Zorg (BOZ).
15.00 uur: Visie op de wijze waarop medezeggenschap plaats heeft gekregen in de Governance Code door Jasper Boele, directeur/bestuurder van het LSR.
15.15 uur: De wens van cliënt en patiënt als uitgangspunt voor zorg en welzijn. Van inspraak naar echte invloed; de rol van de
cliëntenraad. Door Dr. Lineke Verkooijen, gezondheidswetenschapper en lector Klantenperspectief in Ondersteuning en
Zorg, Windesheim Flevoland in Almere. Dr. Verkooijen is gepromoveerd op het proefschrift ‘Eigen Regievoering en Vraaggestuurde Zorg.’
16.00 uur: Afsluiting met een hapje en een drankje.

U kunt zich hier aanmelden!

Lees hier de folder over het symposium

Klik hier voor het aanmeldformulier via de fax