Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Cursus Beleidswijzigingen en bouwplannen in de langdurige zorg

t/m 31-12-2017 - nader te bepalen, nader te bepalen
415 Algemeen

Details evenement

10 januari - 31 december 2017
09:00 uur
nader te bepalen, nader te bepalen
NCZ
marika@ncz.nl
06 - 512 22 505
nader te bepalen

In feite komt dit er op neer dat de oude verzorgingshuiszorg als intramurale zorg vrijwel geheel is verdwenen en dat alleen de zware PG en de zware somatiek evenals de kortdurende op reactivering gerichte somatische zorg (als onderdeel van de Zvw) als intramurale capaciteit zal blijven bestaan. De reductie van capaciteit leidt bij grote instellingen met meerdere locaties tot sluiting van voorzieningen, tot herzieningen en tot (ver)bouwingen. De instellingen heeft vrijwel de volledige vrijheid om de kwaliteit van de huisvesting te regelen. Zij krijgt een vergoeding die afhankelijk is van de aard van de bewonerspopulatie en de bezetting. Inhoudelijke eisen aan de huisvesting liggen vrijwel niet meer vast. De vergoeding is gebaseerd op de kosten die vroeger voor nieuwbouw werden toegestaan. Je zou dus mogen verwachten dat de kwaliteit van de huisvesting aansluit bij kwaliteit van nieuwbouw. Dit is echter niet altijd het geval en dus een aandachtspunt voor de cliëntenraad. De herziening en verbouwing kunnen belangrijke onderwerpen van gesprek zijn voor de cliëntenraad. Deze kunnen immers leiden tot ingrijpende veranderingen in de organisatie en/of de werkzaamheden. Dit zijn onderwerpen waarbij de cliëntenraden volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) een belangrijke rol vervult. Het kan lastig zijn voor de clientenraad om over technische bouwzaken een standpunt in te nemen omdat de kennis hierover misschien niet in ruime mate voorhanden is en rede en emotie vaak door elkaar lopen. In deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op vragen en er wordt aandacht besteed aan zaken als techniek, financiën en de positie van de verschillende stakeholders als banken, verzekeraars en bewoners.