Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Leergang Professionalisering van de clientenraad

t/m 31-12-2017 - nader te bepalen, nader te bepalen
421 Algemeen

Details evenement

10 januari - 31 december 2017
09:00 uur
nader te bepalen, nader te bepalen
NCZ
info@ncz.nl
06 - 512 22 505
1500

Dag 1: Ontwerpen van je eigen kompas: Op dag 1 gaan we aan de slag met de volgende vragen: •Hoe kijk je aan tegen het functioneren van de organisatie? •Waar liggen kansen en bedreigingen? •Wat zijn de sterke en zwakke kanten? •Op welke punten wil je invloed uitoefenen als cliëntenraad? Er wordt een heldere inhoudelijke visie geformuleerd en uitgewerkt in concrete meetbare speerpunten, die houvast geven aan de sturing van de cliëntenraad. Dag 2: Beinvloeden en Sturen: Op dag 2 gaan we aan de slag met de volgende vragen: •Hoe haal je meer resultaat uit het overleg met de bestuurder? •Hiervoor moeten we helder krijgen wat we willen bereiken (eigen visie) en hoe we de bestuurder hierin mee kunnen krijgen. •We leren om verschillende tactieken en strategieën uit te oefenen, afhankelijk van de eigen stijl en die van de bestuurder. We ontvangen directe feedback op de eigen stijl en het effect ervan. Dag 3: Actief betrekken van de achterban: •We leren hoe we de achterban, cliënten, kunnen verleiden en betrekken bij het werk van de cliëntenraad. •We leren welke stappen er nodig zijn en welke middelen we kunnen inzetten om de achterban in beweging te krijgen Resultaat: •Aan het eind van de cursus heb je helder op welke concrete punten je invloed uit wilt oefenen in de organisatie en hoe je dat kunt doen. •Je hebt een inhoudelijke visie ontwikkeld op het functioneren van de organisatie en weet hoe je dit kunt uitdragen naar bestuurder en cliënten/achterban. •Je hebt tools gekregen om meer resultaat uit het overleg met de bestuurder te halen en om je achterban te verleiden tot een grotere betrokkenheid bij de cliëntenraad. •En last but not least heb je scherp welke clientenraadsleden je waarvoor kunt inzetten op basis van hun specifieke kwaliteiten.