Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Het nieuwe kwaliteitsdenken voor de huisartsenzorg

Oudlaan 4, Utrecht
21 Algemeen

Details evenement

01 november 2017
09:00 uur
Oudlaan 4, Utrecht
Q-Academy
088-1020950
440

Ook behoefte om het kwaliteitsbeleid van uw organisatie (nog) meer toe te spitsen op de zorg, het contact tussen zorgprofessional en cliënt. Om zodoende het kwaliteitsmanagement terug te brengen naar het primair proces, daar waar kwaliteit geleverd wordt. Het klinkt vanzelfsprekend, maar is voor veel organisaties echt een grote uitdaging. In deze training gaan we aan de slag om het kwaliteitsmanagement meer praktisch en passend bij te maken en aan te laten sluiten bij de huisartsenzorg. De zorg verandert. Met de grootschalige hervormingen moeten we meer met minder doen, wat vraagt om ‘anders met minder’. Dus juist nu is een goed moment eens kritisch te kijken naar hoe ‘kwaliteit’ weer van deze tijd gemaakt kan worden. Niet het systeem, de protocollen en handboeken leidend laten zijn maar de zorgprofessionals in het primair proces. Daar waar het gebeurt! De volgende onderwerpen staan centraal: ◦Het ‘oude’ en ‘nieuwe’ kwaliteitsdenken ◦Wat is kwaliteit? ◦Wat betekent continu verbeteren voor de Zorggroep en de aangesloten huisartsenpraktijken? En hoe kan dit geborgd worden? ◦Het vertalen van de kwaliteitskader naar de eigen Zorggroep en individuele huisartsenpraktijk(en): wat zijn eisen waar we aan moeten maar ook willen voldoen? ◦Wat zijn de kritische succesfactoren om de kwaliteit te bereiken? ◦Wat zijn de ondersteunende kwaliteitsinstrumenten? Na afloop van de training: ◦Heeft u duidelijke bewustwording van wat ‘nieuwe kwaliteit’ is en deze definitie zo aangescherpt dat u dit praktisch kunt aandragen in u dagelijkse praktijk. ◦Heeft u praktische handreikingen hoe u met het nieuwe gedachtegoed op kwaliteit de gesprekken met praktijken aan kunt gaan. Kwaliteit wordt daarmee voor zowel u als de praktijken tastbaarder. En daarnaast heeft u een beeld gevormd over het nieuwe kwaliteitsdenken en de rol van jezelf en andere zorgprofessionals hierin. U heeft een eerste aanzet gemaakt om de vertaalslag te maken naar de eigen organisatie en heeft handvatten verkregen om kwaliteit bespreek- en zichtbaar te maken. U heeft hiervoor inzicht gekregen hoe nieuwe en bestaande kwaliteitsinstrumenten ondersteunend ingezet kunnen worden om kwaliteit van zorg te beoordelen en verder te verbeteren. Maatwerk: deze training is ook geschikt voor incompany doeleinden. Wij maken het programma op maat naar de situatie in uw organisatie. Kijk voor meer informatie en inschrijven op: https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/het-nieuwe-kwaliteitsdenken-voor-de-huisartsenzorg