Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Verdiepingstraining DBC's

Oudlaan 4, Utrecht
11 Algemeen

Details evenement

21 november 2017
09:30 uur
Oudlaan 4, Utrecht
Q-Academy
088-1020950
540

Vanaf 2005 zijn DBC’s ingevoerd en doorontwikkeld en registreert en factureert uw ziekenhuis DBC-zorgproducten. De gevolgen van DBC’s zijn en blijven groot! Waar zitten de knelpunten? Hoe zorgt u dat uw registratie juist, volledig en tijdig is? Wat zijn de financiële risico’s en gevolgen voor uw organisatie en hoe houdt u deze beheersbaar? Hoe speelt u in op de DBC-systematiek? Q-Academy organiseert in samenwerking met de NVMA de ‘Verdiepingstraining DBC’s’. Deze training gaat een stap verder dan de basistraining. Naast dat er uitgebreider ingegaan wordt op een juiste, volledige en tijdige registratie, komen ook de gevolgen en risico’s van DBC’s voor uw organisatie aan bod. Daarnaast wordt de relatie gelegd met een groot aantal andere aanverwante onderwerpen, zoals administratieve organisatie, interne controle, kostprijzen, begrotingen, het zelfonderzoek en horizontaal toezicht. De verdiepingstraining is praktisch en interactief van aard. U kunt eigen praktijksituaties inbrengen. Een goede basiskennis van de DBC-systematiek is bij deze training vereist. Na afloop van de training: ◦Heeft u inzicht in de gevolgen en de financiële risico’s van DBC’s. ◦Heeft u inzicht in de voorwaarden en gevolgen van juiste, tijdige en volledige registratie. ◦Heeft u inzicht in het belang van de inrichting van uw administratieve organisatie in relatie tot DBC’s. ◦Heeft u praktische handvatten om de interne controle aan te laten sluiten op de DBC-systematiek. ◦Kunt u met DBC’s werken in relatie tot kostprijzen en begrotingen. ◦Kunt u aangeven welke managementinformatie vereist is om te kunnen sturen met DBC’s. ◦Kent u de kansen en risico’s voor het onderhandelen over het B-segment. ◦Bent u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van DBC’s (wijziging dure geneesmiddelen, ICD-10, taakherschikking, integrale tarieven, horizontaal toezicht). Maatwerk: deze training is ook geschikt voor incompany doeleinden. Wij maken het programma op maat naar de situatie in uw organisatie. Kijk voor meer informatie en inschrijven op: https://www.qacademy.nl/opleidingen/open-trainingen/verdiepingstraining-dot