Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Basistraining ‘Natuurlijk, een netwerkcoach’ (NEN) en Intervisie

Aristo, Utrecht
22 Algemeen

Details evenement

13 april 2017
09:30 uur
Aristo, Utrecht
Mezzo
€ 230,- voor leden; € 265,- voor niet-leden, excl BTW

De succesvolle methodiek 'Natuurlijk, een Netwerkcoach!' van Mezzo vergroot het sociale netwerk van kwetsbare burgers. Via deze methode coacht een (vrijwillige) netwerkcoach stapsgewijs een burger, zorgvrager of mantelzorger bij het versterken van het sociale netwerk. Tijdens deze basistraining leert u wat de methode Nen inhoudt en wat er nodig is om deze in uw organisatie toe te passen. Na de training is er één keer de mogelijkheid van digitale feedback op het projectplan. Optioneel: Een half jaar na het volgen van de basistraining wordt u uitgenodigd voor een éénmalige intervisiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden ervaringen met het opstellen/uitvoeren van het plan van aanpak uitgewisseld. Na afloop van de basistraining: •Kent u op hoofdlijnen de methode ‘Natuurlijk, een netwerkcoach!’ •Kunt u sociale netwerkvorming plaatsen binnen de huidige maatschappelijke ontwikkelingen te weten de Kanteling en de decentralisatie van AWBZ zorg naar de Wmo. •Weet u welke randvoorwaarden nodig zijn om de methode succesvol binnen uw organisatie te implementeren. •Heeft u in kaart gebracht wat dat voor uw organisatie betekent en heeft u zicht op de mogelijke knelpunten. •Heeft u een plan van aanpak voor uw eigen organisatie in hoofdlijnen opgesteld.