Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Dossiers

Zorgvisie biedt van actuele onderwerpen een dossier. In het overzicht hieronder kunt u de diverse onderwerpen bekijken. Niet gevonden wat u zocht? Probeer ook eens de trefwoordenpagina of de zoekfunctionaliteit.

 • Apps

  Zorgverleners en patiënten maken steeds vaker gebruik van medische apps op hun smartphone of tablet. Apps maken zorgregistratie en zelfmanagement eenvoudiger.

  Bekijk het dossier
 • Arbeidsmarkt

  De arbeidsmarkt is volop in beweging. Door overheidsbezuinigingen zijn zorgorganisaties geneigd hun HR-beleid anders vorm te geven. In dit dossier verzamelt Zorgvisie nieuws, achtergronden en opinie over arbeidsmarktgerelateerde zaken in de zorg.

  Bekijk het dossier
 • Cao's in de Zorg

  Lees nieuws en achtergronden over cao's in de zorg. Dat zijn de Cao VVT, Cao Ziekenhuizen, Cao Ggz en Cao Gehandicaptenzorg. Deze Cao's in de zorg zijn de grootste van Nederland. Tijdens Cao-onderhandelingen discussiëren werkgevers en werknemers over o.a. de flexibilisering van de arbeidsmark, onregelmatig werk en ziekteverzuim.   

  Bekijk het dossier
 • Concentratie en netwerken

  Concentreren of alleen verder? Voor die vraag staan veel zorginstellingen in deze onzekere tijden.

  Bekijk het dossier
 • Dot/dbc

  In de ziekenhuiszorg worden behandelingen afgerekend via dot’s (dbc’s op weg naar transparantie). De ggz begint net aan dbc’s. Lees in dit dossier over het wel en wee van de dbc. 

  Bekijk het dossier
 • Dure medicijnen

  Er komen steeds meer, steeds duurdere,  medicijnen op de markt. Om de zorg betaalbaar te houden, kopen zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen in. Het preferentiebeleid en het omzetten van patiënten op biologicals naar biosimilars helpt ook de zorgkosten in de hand te houden. 

  Bekijk het dossier
 • E-health

  E-health is het gebruik van technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Berichten in het dossier e-health gaan bijvoorbeeld over videocontact met thuiszorgmedewerkers of telemonitoring van patiënten met chronische aandoeningen.

  Bekijk het dossier
 • Epd/ZIS

  In het dossier epd/ZIS verzamelt Zorgvisie best practices en artikelen over het elektronisch patiëntendossier en ziekenhuisinformatiesysteem.

  Bekijk het dossier
 • Fraude in de zorg

  Zorgfraude is een structureel probleem dat de maatschappij jaarlijks veel geld kost. Het dossier bevat artikelen over frauduleuze praktijken, fraudebeheersing en foutieve declaraties.

  Bekijk het dossier
 • Geestelijke gezondheidszorg

  De artikelen gaan onder andere over de diverse zorgorganisaties, beddenreductie, e-health en de bekostiging.

  Bekijk het dossier
 • Gehandicaptenzorg

  In het dossier gehandicaptenzorg staat al het nieuws uit de gehandicaptenzorg, van cao's tot updates over zorginstellingen.Lees hier over bezuinigingen op de langdurige zorg, bestuurswisselingen binnen gehandicaptenzorginstellingen en al het andere nieuws dat gerelateerd is aan de sector.

  Bekijk het dossier
 • Governance

  In het dossier governance staan artikelen over de wijze van besturen, de gedragscode en het toezicht op organisaties. 

  Bekijk het dossier
 • Health app award

  De Health app award wordt jaarlijks uitgereikt aan de meest zinvolle app in de gezondheidszorg.

  Bekijk het dossier
 • Innovatie in de zorg

  Innovatie is nodig om kwaliteit en betaalbaarheid van zorg te garanderen. In dit dossier: nieuws, blogs en achtergronden over zorginnovatie.

  Bekijk het dossier
 • Integrale bekostiging ziekenhuizen

  Specialisten en bestuurders moeten sinds 2015 samen onderhandelen over de prijs die zij vragen per aandoening. Hoe dat verloopt, leest u in dit dossier.

  Bekijk het dossier
 • Juridische zaken

  De zorg is aan verandering onderhevig, daarnaast zijn er regelmatig conflicten. Dit zorgt voor onduidelijkheid en conflicten. De oplossing komt dan vaak uit het juridische circuit. In het dossier juridische zaken leest u over juridische kwesties, rechtszaken en het scheidsgerecht.

  Bekijk het dossier
 • Kwaliteitsnormen

  Om kwaliteit te garanderen stellen wetenschappelijke verenigingen kwaliteitsnormen op. Ziekenhuizen proberen hier zo goed mogelijk aan te voldoen, terwijl verzekeraars over hun schouders meekijken..

  Bekijk het dossier
 • Ouderenzorg

  In het dossier ouderenzorg draait het om langer thuis wonen, verpleeghuizen en gezond blijven.

  Bekijk het dossier
 • Patiëntportaal

  Het online patiëntportaal geeft patiënten meer eigen regie door o.a. inzage in het medisch dossier, e-consult en vragenlijsten.

  Bekijk het dossier
 • Patiëntveiligheid

  Patiënten en cliënten moeten kunnen rekenen op veilige zorg. Soms gaan er dingen mis en dat leidt tot incidenten en calamiteiten. Zorginstellingen zijn verplicht calamiteiten te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Evenals een patiënt of diens naaste kan de Inspectie een tuchtzaak aanhangig maken.

  Bekijk het dossier
 • Personalia

  Hier vindt u de laatste wisselingen in raden van bestuur en raden van toezicht in zorginstellingen.

  Bekijk het dossier
 • Persoonlijk gezondheidsdossier

  Het persoonlijk gezondheidsdossier is een medisch dossier waarmee patiënten hun eigen gezondheid kunnen managen.

  Bekijk het dossier
 • Persoonsgebonden budget

  Dossier met nieuws, opinie en achtergrond over het persoonsgebonden budget (pgb).

  Bekijk het dossier
 • Poll op Zorgvisie.nl

  In de poll op Zorgvisie.nl peilen we regelmatig de mening van onze lezers. Stem mee of bekijk de uitslag(en).

  Bekijk het dossier
 • Scheiden wonen & zorg

  Het beleid om het wonen en de zorg in de care te scheiden, vormt al jaren een hoofdpijndossier voor zorgbestuurders. Hoe maken zij de omslag naar een ander businessmodel? 

  Bekijk het dossier
 • Spider Award

  De Spider Award is de prijs voor het meest vernieuwende en doelmatige ict-project in de zorg.

  Bekijk het dossier
 • Substitutie

  Verschuiving van dure zorg naar een plaats waar het goedkoper kan. En liefst nog dichter in de buurt van de patiënt. Dit leidt tot nieuwe samenwerkingsverbanden en financieringsvormen.

  Bekijk het dossier
 • Talent van het Jaar

  De verkiezing voor Talent van het Jaar is weer gestart. In dit dossier leest u alles over de verkiezing en de aanmeldingsprocedure.

  Bekijk het dossier
 • Thuiszorg

  Nieuws, achtergronden en opinie over de thuiszorg.

  Bekijk het dossier
 • Topinkomens

  Verdienen zorgbestuurders te veel of juist te weinig? Over die vraag lopen de meningen uiteen. Zorgvisie volgt de discussie op de voet en verzamelt de artikelen in dit dossier.

  Bekijk het dossier
 • Transitie langdurige zorg

  De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?

  Bekijk het dossier
 • Verspilling in de zorg

  Door verspilling uit de zorg te halen, is veel geld te besparen én verbetert de kwaliteit.

  Bekijk het dossier
 • Weekoverzicht

  Het Zorgvisie Weekoverzicht is exclusief voor abonnees. In het dossier staan artikelen die in het Weekoverzicht zijn geplaatst.

  Bekijk het dossier
 • Winstuitkering

  Over winstuitkering in de zorg wordt al jaren gesproken. De zorg is er volgens velen nog niet klaar voor, maar hoe kan winstuitkering toch mogelijk gemaakt worden? Of moet het voor altijd verboden worden binnen de zorg? In het dossier kunt u uw mening vormen.

  Bekijk het dossier
 • Zorg in het buitenland

  Sommige zorgorganisaties in het buitenland excelleren. Ze leveren betere kwaliteit van zorg tegen minder kosten. Wat is hun geheim? Wat kunnen we in Nederland van hen leren. Lees in het dossier buitenland over excellent presterende zorginstellingen over de grens, zoals de Mayo Clinic, Intermountain Healthcare en Virginia Mason Medical Center.

  Bekijk het dossier
 • Zorginkoop

  Zorgverzekeraars kopen zorg in bij zorgaanbieders. De contractonderhandelingen verlopen niet altijd even gemakkelijk. Hoe het de partijen vergaat, leest u in het dossier zorginkoop.

  Bekijk het dossier
 • Zorgmanager van het Jaar

  In dit dossier leest u alles over het Zorgmanager van het Jaar evenement. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de meest succesvolle zorgmanager.

  Bekijk het dossier
 • Zorgvisie ict magazine

  Een overzicht van de verschenen edities van Zorgvisie ict magazine. Bekijk de inhoudsopgave en bijlagen van het magazine.

  Bekijk het dossier
 • Zorgvisie magazine

  Een overzicht van de verschenen edities van Zorgvisie magazine. Bekijk de inhoudsopgave en bijlagen van het magazine.

  Bekijk het dossier
 • Zorgzwaartepakketten (zzp's)

  Mensen met een indicatie voor Verblijf krijgen zorg toegekend in de vorm van een zorgzwaartepakket, het zogenoemde zzp. In dit dossier volgt Zorgvisie de ontwikkelingen.

  Bekijk het dossier