Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Fusie Zorgpartners en Groene Hart Ziekenhuis

De bestuurders van Zorgpartners Midden-Holland (Zorgpartners) en het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) ondertekenen vandaag een intentieverklaring om per 1 juni 2008 te komen tot een bestuurlijke fusie.

Per 1 juni 2008 zal een stichting Zorgpartners/Groene Hart Ziekenhuis worden opgericht waaronder Zorgpartners Midden-Holland en het Groene Hart Ziekenhuis worden ondergebracht in twee aparte BV ‘s.

NMa

Het fusievoornemen is gemeld bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Het NMa traject loopt parallel met adviesaanvragen bij de Ondernemingsraden en Cliëntenraad. Na instemming zal het vervolgtraject van start gaan.

Concurrentie

De samenwerking is volgens de partijen nodig om op veranderingen in de zorgmarkt, zoals veranderende wet- en regelgeving te kunnen reageren. En om het hoofd te kunnen bieden aan toenemende concurrentie en de sterker wordende positie van de zorgverzekeraars.

Kwaliteitsverbetering

Beide organisaties werken al samen op een aantal gebieden. Zo stromen patiënten na een operatie of behandeling door naar het verpleeghuis voor overbruggingszorg, revalidatie, dagbehandeling of thuiszorg. De samenwerking zal volgens de partijen leiden tot een verbetering van de zorgkwaliteit voor de cliënten/patiëntengroep waaraan beide organisaties zorg verlenen. (Zorgvisie - Wouter van den Elsen)

Links

Samenwerking ziekenhuizen Zuid-Holland
Zorgpartners Midden-Holland
Groene Hart Ziekenhuis

Administrator

Of registreer u om te kunnen reageren.