Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Orde vindt aanbod cao UMC 'ondermaats'

De Orde van Medisch Specialisten vindt het eindbod van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) voor de cao UMC ‘ver onder de maat’.

De Orde eist een loonstijging van 3 procent per jaar en vreest dat met het voorstel van de NFU alle medewerkers in de UMC’s er in 2009 en 2010 in koopkracht op achteruit zullen gaan.

Voorstel

De NFU legde de Orde tijdens het laatste overleg op 13 december een eindbod voor, waarin wordt uitgegaan van een loonstijging van 10.05 procent voor de jaren 2008 tot en met 2010. Van dat percentage zou 4,05 procent middels de eindejaarsuitkering voldaan moeten worden, wat volgens de Orde ruimte laat voor een loonstijging van 2 procent per jaar.

Kamer van Academisch Specialisten

Met name de Kamer van Academisch Specialisten (KAS), die de Orde adviseert over onderwerpen die medisch specialisten van universitair medische centra aangaan, wil een aantal accentverschuivingen. Zij wil minder besteden aan de eindejaarsuitkering en meer aan de loonontwikkeling. (MedNet / De Orde van Medisch Specialisten)

Lees ook over andere CAO's:

- Nieuwe cao Verpleging & Verzorging en Thuiszorg
- Schoonmaak-cao mag ook voor WMo
- Nieuwe cao gehandicaptenzorg
- Nieuwe cao in ggz

Administrator

Of registreer u om te kunnen reageren.