Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Klink gaat door met transparantie en marktwerking

Minister Klink van VWS wil dat ziekenhuizen meer openheid geven over hun prestaties. Ook wil hij doorgaan op de weg van de vrije prijsvorming. Dat zei Klink in een toelichting op de VWS-begroting.

Prestatie-indicatoren

Het verbeteren van de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid heeft voor Klink topprioriteit. Hij wil dat ziekenhuizen meer openheid geven over hun prestaties. Eind 2009 moeten ze van 24 aandoeningen op KiesBeter.nl aangeven wat de kwaliteit van zorg is. In totaal zijn er tachtig indicatoren. Daarvan zijn er nu negen openbaar, onder meer beroerte, borstkanker en hartfalen. Met de informatie kunnen patiënten beter kiezen en kunnen zorgverzekeraars gerichter zorg inkopen en contracteren. In 2012 moeten alle tachtig indicatoren openbaar zijn op KiesBeter.nl.

Patiëntveiligheid

Het kabinet wil de vermijdbare schade in 2012 met vijftig procent terugbrengen. Kwantitatief betekent dit dat het aantal vermijdbare sterfgevallen moet worden teruggebracht van 1735 (in 2004) naar 867 en het aantal vermijdbare incidenten van 30.000 (in 2004) naar 15.000. Om deze doelen te bereiken, moeten alle ziekenhuizen dit jaar een veiligheidsmanagementsysteem invoeren. De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat dit eind 2008 controleren. Het aantal ziekenhuizen dat deelneemt aan de Hospital Standardised Mortality Rate moet toenemen van 69 in 2006 tot 80 in 2009. In 2012 moeten alle ziekenhuizen hun sterftecijfers openbaar maken.

Meer vrije prijsvorming

Klink gaat ook verder met de invoering van marktwerking. Hij wil ziekenhuizen en verzekeraars steeds meer ruimte geven om te onderhandelen over prijs en kwaliteit. Hij gaat ervan uit dat vrije prijsvorming leidt tot lagere prijzen doordat zorgaanbieders met elkaar concurreren. Zo wil hij de kosten van de gezondheidszorg beperken. Nu maken de zorgkosten ruim acht procent uit van het bruto nationaal product. Bij ongewijzigd beleid groeien die door de stijgende zorgvraag door naar veertien procent. In 2009 valt een derde van dbc’s onder de vrije prijsvorming. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beoordeelt in 2009 of die verder kan worden uitgebreid. De vrijheid mag er echter niet toe leiden dat ziekenhuizen onnodige behandelingen verrichten om zo meer inkomsten te genereren. Ook wil Klink niet dat de prijzen stijgen. Mocht dit het geval zijn, dan zal Klink een instrument inzetten om de prijzen te beheersen. (Zorgvisie – Bart Kiers)

Lees ook:

Uitbreiding vrije prijsvorming ziekenhuizen in 2009
Tweede Kamer steunt vrije prijzen b-segment
Klink: 'Juiste moment om marktwerking te onderzoeken'
Kwaliteit en transparantie belangrijk bij ziekenhuizen

Meer Prinsjesdag nieuws:

Pgb komt in regiobudget
Klink wil nieuwe financiering huisarts
Tekorten AWBZ lopen op
Weblog Eric Bassant: Concurrenten in de ketenzorg
Bezuiniging op AWBZ wordt nergens opgevangen

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    Ineke van Beijnum

    Met transparantie op het gebied van prestaties van ziekenhuizen is niks mis. Wel met de praktische gevolgen. Als ziekenhuizen hun gegevens op bepaalde indicatoren openbaar moeten maken, is het onvermijdelijk dat ze zich op deze punten concentreren. Dit is gunstig als je een beroerte, borstkanker of hartfalen hebt, maar extra risicovol als je één van de vele ziektebeelden vertoont die niet onder de prestatie-indicatoren vallen. Is het reëel om te verwachten dat er ooit voldoende prestatie-indicatoren zijn?

Of registreer u om te kunnen reageren.