Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

NZa tikt zorgkantoren op de vingers

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een aantal zorgkantoren acties ter verbetering opgelegd. Volgens de autoriteit kan het inkoopproces van deze zorgkantoren beter.
NZa tikt zorgkantoren op de vingers

De waarschuwing richting de zorgkantoren komt nu de prestaties van zorgkantoren dit jaar licht gedaald zijn ten opzichte van vorig jaar. De zorgkantoren moeten van de NZa de zorginkoop beter betaalbaar houden en zorgaanbieders tijdiger op de hoogte stellen van het totale budget in de zorgkantoorregio. Daarbij moeten ze verzekerden actiever benaderen als wachttijden onaanvaardbaar lang zijn en indicaties van PGB-houders betrekken bij het in te kopen volume aan zorg. Ook moeten de zorgkantoren nagaan of beschikbare informatie over de kwaliteit van het gecontracteerde zorgaanbod correct is. De NZa gaat de naleving van de AWBZ-regelingen op deze punten komend jaar zorgvuldig monitoren en neemt waar nodig handhavingsmaatregelen. Daarnaast overweegt de NZa het toetsingskader 2009 aan te scherpen ten opzichte van 2008.

Salland en Ohra

In het rapport van de NZa staat welke zorgkantoren beter scoren dan anderen. In het totaaloverzicht blijken Menzis en De Friesland gemiddeld het hoogst te scoren. Zorg en Zekerheid en Agis scoren het laagst. Salland en Ohra hebben de meeste onvoldoendes. De kwaliteit van de werkzaamheden is in zijn totaliteit wel voldoende volgens de autoriteit. (Zorgvisie - Wouter van den Elsen)

Lees ook:

Bekijk het NZa-rapport
Zorgkantoren presteerden slechter in 2007
Achmea Zorgkantoor in hoger beroep tegen NZa
CTG: Zorgkantoor laat 174 miljoen liggen
Nederlanders verwachten meer van zorgverzekeraars

Eén reactie

  • no-profile-image

    Willy Gillissen wijkvp. Buurtzorg

    In mijn regio vallen de patienten/clienten onder zorg en zekerheid. Het valt mij tegen dat de prestaties op het gebied van zorg maar net op voldoende zit ,Jammer dat de meeste pat/clieenten totaal geen weet hebben hoe hun zorgkantoor presteert en daar ook geen invloed op uit kunnen oefenen. Ik heb het rapport gelezen omdat ik als wijkvp. hierin geintresseeerd ben. Wat kunnen zorgaanbieders doen om de zorgkantoren te verplichten om beter te presteren mn op het onderdeel zorg???

Of registreer u om te kunnen reageren.