Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Toezichthouder verantwoordt zich te weinig

Raden van toezicht in de publieke sector tonen te weinig hoe zij hun taak uitvoeren. De zorg doet het beter dan onderwijsinstellingen en zelfstandige bestuursorganen (zbo’s). Dat blijkt uit een onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar jaarverslagen.

De Algemene Rekenkamer neemt in het rapport Verslagen van raden van toezicht vergeleken 84 jaarverslagen van publieke organisaties op de korrel, waaronder die van 34 zorginstellingen. De rekenkamer vindt dat ze weinig informatie bevatten over de visie die de raad van toezicht hanteert, de manier waarop hij zijn taken vervult en vooral zijn oordeel over de raad van bestuur.

Toezicht in zorg

De raden van toezicht van zorgorganisaties doen het op veel punten beter dan hun evenknieën bij onderwijsinstellingen en zelfstandige bestuursorganen. Zo meldt iets meer dan de helft evaluaties van hun eigen functioneren, meer dan in de andere sectoren. Tachtig procent vermeldt de hoofd- of nevenfuncties van de leden, tegenover 18 procent in het onderwijs en 33 procent bij zbo’s.

Toezichtvisie

Toch blijft ook in de jaarverslagen in de zorg veel onbesproken. Slechts zeventien procent omschrijft de visie van waaruit hij de zorgbestuurder beoordeelt, een schamele elf procent meldt zijn oordeel over het functioneren van de raad van bestuur.

Verslaglegging moet beter

Heldere verslaglegging over het toezicht op publieke organisaties is volgens de Algemene Rekenkamer belangrijk: “Aangezien er geen orgaan is dat toezicht houdt op het functioneren van de raad van toezicht, moet de raad van toezicht aangesproken kunnen worden op de wijze waarop invulling wordt gegeven aan zijn taak.” De rekenkamer merkt wel op dat een goed verslag niet per se betekent dat het toezicht goed is, en andersom. (Zorgvisie – Krista Kroon)

Lees ook:

Bussemaker bezig met nieuwe governancecode zorg
Commissarissen Philadelphia slaan terug
Overheid in raad van toezicht IJsselmeerziekenhuizen
'Wij zoeken invulling van eigentijds toezicht'
PvdA wil staatstoezicht in de zorgsector
Opinie Jacques Gerards: Zorg hoeft geen one-tier-board

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    Marta

    De Ondernemingsraad van een organisatie zou veel meer het recht moeten hebben de raad van toezicht of een afvaardiging naar de OR te roepen, zeker op het moment dat zij twijfeld hebben over het beleid van het besuur.

Of registreer u om te kunnen reageren.