Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

MaasDuinen en VITA Zorg & Welzijn willen fuseren

Stichting MaasDuinen en VITA Zorg & Welzijn hebben de intentie om te fuseren. Op 20 december is na afronding van een haalbaarheidsonderzoek een intentieverklaring ondertekend.
MaasDuinen en VITA Zorg & Welzijn willen fuseren

MaasDuinen levert al sinds jaar en dag financiële, administratieve diensten en adviezen aan VITA en ook zorginhoudelijk wordt intens samengewerkt.De raden van toezicht en de raden van bestuur zijn tot de conclusie gekomen dat een fusie leidt tot een breder en completer aanbod van zorg voor ouderen en chronische zieken in het werkgebied van beide instellingen in de gemeentes Rijen, Loon op Zand en Waalwijk.

MaasDuinen

Na de juridische fusie, gepland medio 2012, blijft de naam MaasDuinen gehandhaafd en wordt VITA de naam voor de locatie in Rijen (nu tijdelijk gevestigd in Dongen). Het aantal cliënten intramuraal komt op 400 en het aantal extramurale cliënten is ondertussen gegroeid naar ruim 200. MaasDuinen heeft dan ruim 750 medewerkers in dienst (350 FTE) en 400 vrijwilligers. (Zorgvisie – Wouter van den Elsen / Twitter)

Lees meer:

Strenge fusietoets
Matthé Hoogeboom treedt terug als lid bestuur MaasDuinen
Ministerraad stemt in met scherpere fusieregels zorg
Stemmers zijn voor het tegenhouden van zorgfusies

Of registreer u om te kunnen reageren.