Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Zorginstellingen mogen zelf indicaties stellen

De ministerraad heeft de AWBZ zo aangepast dat een aantal zorginstellingen voor cliënten jonger dan 80 jaar en voor extramurale cliënten zelf de indicaties mogen vaststellen. Het gaat om de zorgaanbieders die mee doen aan het experiment Regelarme Instellingen. Zij zijn grotendeels verlost van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
Zorginstellingen mogen zelf indicaties stellen

De beleidswijziging is een voorstel van staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS). De ministerraad heeft ermee ingestemd en het ontwerpbesluit is voor advies naar de Raad van State gezonden. De tekst van het besluit wordt openbaar bij publicatie in het Staatsblad.

Frustratie

Doel van de wijziging is ervoor te zorgen dat cliënten tevreden zijn en medewerkers hun werk kunnen doen zonder frustratie over overbodige regels. Hiervoor startte VWS al eerder het experiment Experiment Regelarme Instellingen. De resultaten van deze pilot zijn zo goed dat de ministerraad vandaag de tweede stap heeft gezet. (Zorgvisie – Wouter van den Elsen / Twitter / © ANP Marcel Antonissen)

Lees meer:

De Zorgboog start experiment regelarme zorg
ZN: onafhankelijke indicatiestelling in gedrang

Gerelateerde tags

20 reacties

 • no-profile-image

  Gijs

  Hallo allen .... maak de cliënt ECHT centraal en leidend en je krijgt de juiste indicatie van de Zorg die deze cliënt nodig heeft! Niet andersom: Tailor-made Zorg geen eenheidsworst!

 • no-profile-image

  Monty7

  Het maakt niet uit wie de indicatie doet, de zorgverzekeraar geeft een pot (je) met geld en als dat op is heb je overproductie en krijg je niks meer.

 • no-profile-image

  Peertje

  @ Marja, als je een appeltaart gaat bakken en daarvoor zijn 6 appels nodig, en je zegt tegen de groeteboer, ik opteer voor 10 appels, weet je van te voren dat er 4 appels overblijven.
  Misschien goed het recept lezen voor je naar de groetenboer gaat?

 • no-profile-image

  jo

  ja, en nu liggen indicaties van CIZ ook nog bij een groeethandel in terneuzen daar dit bedrijf het faxnummer van CIZ heeft.lang leven de wet op medische geheimhouding!

 • no-profile-image

  Marja

  Wat een wantrouwende reacties toch weer! De zorgindicatie heeft ons weinig goeds gebracht en veel overbodige rompslomp. Wanneer verpleegkundigen het in eigen handen houden worden er over het algemeen minder uren verbruikt dan via een zorgindicatie ( zie buurtwoog, die uitkomt op 60 procent van het oorspronkelijke aantal uren. Reden is dat wanneer er een band is tussen hulpverlener en zorgdragen een veel beter inschatting gemaakt kan worden.

 • no-profile-image

  Monique

  Onafhankelijkheid is noodzakelijk.
  Kosten,willekeur en belangen....weet u nog....zoveel jaar geleden.
  Onafhankelijkheid is van cruciaal belang.

 • no-profile-image

  adje rem

  Beste Antoinette Vietsch. Graag verneem ik via deze weg of u het boekje "208" , dat ik nergens kan bestellen, heeft uitgegeven. Zinloos rondpompen van verantwoordelijkheden ,zinloos rondpompen van geld kan niet duidelijker worden aangetoond door u . Het motto van vws : Goedkoper kunnen we de zorg niet regelen , wel lachwekkender en dus om te HUILEN !!.

 • no-profile-image

  Kat

  op het spek binden. dus straks wijnen dat de kat aan het spek is gaan knabbelen...

 • no-profile-image

  Peter W.

  Mensen, voordat je dit soort dingen zegt, verdiep je eens in wat indicaties eigenlijk betekenen in de huidige tijd; het is algemeen bekend dat binnen de thuiszorg slecht 50%-60% van de indicatieruimte wordt gebruikt. Dit betekent dus dat de indicaties totaal geen waarde hebben. Daarbij komt dat indicaties grootste frustratie is van zorgmedewerkers en gigantisch veel tijd en geld kost van zorginstellingen en overheid (CIZ kost per jaar 175mln!). Veel beter is achteraf op basis van gedeclareerde kosten te controleren of dat wel logisch is gezien het risicoprofiel van de patient. Een ideaal experiment dus, mits dit intelligente controle achteraf goed geregeld is... dat laatste hoop ik van harte!

 • no-profile-image

  Leon

  Dat zul je altijd zien. Eerst schreeuwt iedereen dat de administratieve lasten in de zorg moeten worden aangepakt. De overheid luistert ook nog eens en pakt wat regels aan, staat heel Nederland weer op zijn achterbenen dat zaken dan niet zorgvuldig worden opgepakt. Wellicht gaat men dan begrijpen dat papierwerk ook zijn nut heeft. Overigens mist dit bericht enige nuance. De indicatie wordt nog steeds door het CIZ vastgesteld, maar zal dit nu achteraf steekproefgewijs toetsen. Hierdoor kunnen zorginstellingen eerder zorg leveren en is men minder tijd kwijt aan administratieve rompslomp.

 • no-profile-image

  Antoinette Vietsch

  En nu zijn we dus bijna weer terug bij af. Hoe ging het ook al weer. Eerst instellingen die indiceerden, toen gemeenten, toen opschaling indicaties naar regio's, toen naar landelijk en nu dus circel bijna rond. Waren die onafhankelijke indicaties niet nodig om de kosten in de AWBZ te beperken? Blijkbaar is dat niet meer nodig.

 • no-profile-image

  peter

  wat is er nou toch mooier dan dat je je eigen salaris/inkomsten kunt vaststellen. Het loopt wel via een omweg maar toch. Het afgegeven van indicaties door de zorgverleners is gelijk aan de kat op het spek binden. En dan maar klagen dat de landurige zorg zo duur wordt. Ik snap er werkelijk niets meer van.

 • no-profile-image

  Rinie

  Een indicatiestelling behoort onafhankelijk en transparant te zijn!

 • no-profile-image

  t.j.m.poelsma

  Ik moet er niet aandenken , de kwalitatievezorg is nu al vaag en belastend voor de geestelijk goede, maar lichamelijk een herstellend pijnlijke kwestie , welke je wegwerkt met ???? raad maar. Dan word je vanzelf wel een geestelijk mindervalide.
  eerst de kwaliteit omhoog bv verplichte bijscholing van de verpleegkundige en de ziekenverzorgende , en hoe ligtdie vrhouding per instlling bj dit soort indicatie'.

 • no-profile-image

  Jan C

  Als het al zo is -- en dat lees ik vaak in reacties van reageerders -- dat er leegloop komt in de verpleeg- en zorginstellingen (o.a. meer verzorging thuis) dan moet je natuurlijk niet de indicatiestelling bij de instelling leggen. Dadelijk gaat een patient 's morgens om 7 u de deur uit om straten te gaan leggen en hij heeft een kamer in de instelling naast de sterkste man van Nederland

 • no-profile-image

  Marc

  Opportunisme van zorgaanbieders leidt naar mijn idee tot stijgende kosten. Ik ben helemaal voor regelarme zorg, maar te allen tijde zal er een controle op uitgaven, dus op indicatie moeten blijven bestaan.

 • no-profile-image

  Olaf van der Heide

  GGZ Friesland heeft mede het initiatief genomen om de patienten te helpen sneller en beter een passende indicatie te verkrijgen van het CIZ met zo min mogelijk rompslomp. Zo weet de patient eerder en beter waar hij of zij aan toe is. Een dergelijk initiatief kan alleen succesvol zijn als het proces om te komen tot indicatiestelling zorgvuldig, transparant en verifieerbaar is. GGZ Friesland draagt daarmee concreet bij, als geintregreerde GGZ aanbieder aan het terugdringen van de bureacratie in de zorg.

 • no-profile-image

  jo

  ja, en belangen verstrekking!
  En heeft de client ook iets in te brengen?
  Laat de AWBZzeker niet naar zorgverzekering gaan ,want die zien de duukies al voor zich en gaan bepalen welke zorgaanbieders de zorg mogen gaan verlenen ,dan nog beter het geld verankeren,geoormerkt zodat zorg een rcht blijft en het overhevelen naar gemeente,als zij de expetische daarvoor hebben.De zorg dichter bij huis!Weg met het CIZ ,zorgkantoor,CAK die geen toegevoegde waarde aan de zorg geven en enkele geldverslindende organisaties zijn.

 • no-profile-image

  Igor

  wie ziet toe op het voorkomen van willekeur en ondoelmatigheid? Ik hoop dat extreme transparantheid geëist wordt en periodiek verificatie plaatsvindt.

 • no-profile-image

  jolanda

  de vraag is, of de zorgverzekeraar het vergoed?

Of registreer u om te kunnen reageren.