Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Mirro beteugelt groei ggz

Vier grote ggz-aanbieders gaan samen met zorgverzekeraar Achmea de screening van patiënten verbeteren, zodat patiënten direct op de juiste plek komen in de ggz. Het samenwerkingsverband Mirro wil patiënten vaker in de eerste lijn helpen, met inzet van e-health en methoden voor zelfmanagement.
Mirro beteugelt groei ggz

De stichting Mirro is een initiatief van de zorginstellingen GGZ Drenthe, InGeest, Parnassia Bavo Groep, AZmn en zorgverzekeraar Achmea. Het doel is te voldoen aan de groeiende zorgvraag binnen de krimpende budgetten, legt Mirro-voorzitter Stephan Valk uit. “ We vertegenwoordigen samen circa 200.000 nieuwe patiënten per jaar. We verwachten dat meer patiënten kortdurend in de eerste lijn kunnen worden geholpen. Hiermee geven we concreet invulling aan de basis-ggz zoals de minister dat graag ziet”, aldus Valk, die tevens bestuursvoorzitter is van Parnassia Bavo Groep, de grootste ggz-aanbieder van Nederland.

Groei

Minister Edith Schippers van VWS heeft in 2011 de ggz een korting opgelegd van circa een half miljard euro, omdat de sector volgens haar disproportioneel hard groeit. De Nederlandse Zorgautoriteit maakte onlangs bekend dat de zorgvraag in de ggz blijft stijgen. Schippers wil dat meer patiënten in de eerste lijn worden geholpen.

Mismatch

Mirro wil dat doel bereiken door, in nauw overleg met huisartsen, de screening van patiënten te standaardiseren met vragenlijsten. Nu stellen alle zorgaanbieders op hun eigen manier een diagnose. Dat kan ertoe leiden dat mensen te laat of juist te vroeg in de gespecialiseerde tweedelijnszorg komen. De screening moet ertoe leiden dat patiënten direct op de juiste plek in de ggz komen en niet zoals nu stapsgewijs. “We willen een einde maken aan de mismatch tussen zorgvrager en -aanbieder”, zegt Valk. “In Mirro onderscheiden we drie categorieën. De huisarts is voor de eenvoudige ggz-klachten, ondersteund met e-health-modules voor selfmanagement. Matige problematiek kan wellicht ook nog bij de huisarts, maar dan wel met steun van gespecialiseerde ggz-aanbieders. Ernstige ggz-klachten moeten direct naar de tweede lijn.”

Experiment

Mirro gaat in april 2011 in enkele regio’s experimenteren met de nieuwe werkwijze. De screenings- en behandelmethode wordt openbaar. “We nodigen andere aanbieders en zorgverzekeraars uit om hem ook te gebruiken. Ik kan me voorstellen dat Mirro een kwaliteitskeurmerk wordt voor een onafhankelijke screening. Als het een groot succes wordt, hopen we dat zorgverzekeraars de eigen bijdrage in de ggz voor hun eigen verzekerden kwijtschelden.” (Zorgvisie – Bart Kiers / Beeld Stephan Valk)

Lees meer:

Aantal cliënten en toetreders in ggz blijft toenemen
'Betaal eigen bijdrage ggz niet'
Nieuw screeningsportaal bij GGZ inGeest

5 reacties

 • no-profile-image

  jan jansen

  Als de doelstelling is om te komen tot een matched care, dan is het wel vreemd dat de benodigde capaciteit in de 1e lijn door Achmea juist niet wordt gestimuleerd, maar juist wordt geremd

 • no-profile-image

  Leen Joele

  Dit is en van de interessantste initiatieven die ik de laatste tijd voorbij heb zien komen. Weg met stepped care? Dat heb ik altijd een modieuze manier gevonden om de protocollen van de profeesionals heilig te houden. Ik neem aan dat dit ook betekent dat primaire preventie hoger op de agenda komt? Succes Stephan!

 • no-profile-image

  adje rem

  Bij deze minister staan bezuinigingen centraal.Het doel
  is om patienten in een steeds goedkoper behandelingskader te proppen. Misschien zou de steeds ingewikkelder maatschappij met steeds meer onbegrijpelijke ,contradictionerende regeltjes eens ONTwikkeld moeten worden , met dank aan Kafka. Mijn advies: probeer de behandeling van ggz-patienten economisch in te schalen .
  Positief is dan dat de economie weer groeit!! Yes minister. q.e.d.

 • no-profile-image

  Dijkers

  Mirro beteugelt groei ggz. Vanaf wanneer?

 • no-profile-image

  J. Verbeeten

  Betekent dit dat eindelijk de potentie van e-health gaat worden benut door op thema i.p.v. ziekte mensen online te werven? Vraag me af hoe die uniforme screening eruit gaat zien: weer een extra vragenlijst of inclusief ROM/zorgzwaarte?

Of registreer u om te kunnen reageren.