Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Congres: Bijwerkingen geen bijzaak

8 november 2007

Als we over geneesmiddelen horen, lijkt het soms alleen maar over bijwerkingen te gaan. Krijgen bijwerkingen te veel aandacht of hebben artsen en apothekers misschien te weinig oog voor bijwerkingen? Door de Lareb Bijwerkingen Dag bij te wonen, bent u weer helemaal op de hoogte. Wat zijn actuele ontwikkelingen? Bij welk geneesmiddel moet ik bijwerkingen betrekken in mijn overwegingen en bij welke klachten moet ik aan bijwerkingen denken?

Lareb
Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb verzamelt en analyseert meldingen van vermoedelijke bijwerkingen, die door zorgverleners, patiënten en fabrikanten worden doorgegeven. De aandacht is vooral gericht op het opsporen van nog onbekende neveneffecten. Om schade door geneesmiddelen zoveel mogelijk te voorkomen, worden de resultaten van ons werk gepresenteerd aan de overheid en de verschillende beroepsgroepen. Daarnaast probeert Lareb het bewustzijn bij zorgverleners met betrekking tot bijwerkingen te verhogen, zodat deze effecten ook daadwerkelijk gemeld worden.

Per jaar worden ongeveer 4500 vermoedens van bijwerkingen bij Lareb gemeld. In 20% van de gevallen gaat het om ernstige bijwerkingen. Dit houdt in dat er bijvoorbeeld sprake is van ziekenhuisopname, blijvende invaliditeit of aangeboren afwijkingen. Om bekendheid te geven aan de resultaten van het werk van Lareb verschijnen per jaar ongeveer 30 publicaties, zowel in Nederlandse als in internationale tijdschriften.

Programma
13.00 Ontvangst en inschrijvingen
13.30 Opening
13.30 – 14.00
Bijwerkingen – wordt het niet overdreven?
Dr. A.C. van Grootheest

14.00 – 14.30
Actuele bijwerkingen in het nieuws o.m. statines
Dr. E.P. van Puijenbroek

14.30 – 15.00
De huid – spiegel of vergrootglas?
S.H. Kardaun, dermatoloog

15.00 – 15.30
Bijwerkingen – rol van de apotheker
Prof.dr. J.R.B.J. Brouwers, ziekenhuisapotheker

theepauze

16.00 – 16.30
Bijwerking – wat heeft Europa daar mee te maken?
Prof.dr. H.G.M. Leufkens, hooglereaar pharmacoepidemiologie/voorzitter CBG

16.30 – 17.00
Casuïstiek – bijwerkingen in de dagelijkse praktijk
E. Beers, arts

17.00 – 17.30
Bijwerkingen bij kinderen
Prof.dr. M. Offringa, hoogleraar kindergeneeskunde

Broodjesbuffet met warme hap

18.30 – 19.00
Bijwerkingen van psychofarmaca
Dr. R.J. Verkes, psychiater

19.00 – 20.00
Ontregelde geesten
Douwe Draaisma, auteur en hoogleraar geschiedenis van de psychologie

20.00 – 20.15

20.15-21.00
Afsluiting: Dr. A.C. van Grootheest
Hapje en drankje

Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer u om te kunnen reageren.